VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 22(29) Gunnar Johansson 69.36 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.18.15 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.53-23 13.2      370  4.53-23 13.2       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  5.10-24 14.0      740 10.03-25 13.6       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  5.17-23 13.2     1,140 15.20-23 13.5       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  4.52-26 10.4     1,610 20.12-23 12.5       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  7.15-29 16.1 1.40  2,060 27.27-26 13.3       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  6.10-20 15.0     2,470 33.37-23 13.6   -CJ31  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  6.39-20 13.0     2,980 40.16-23 13.5   -CJ31  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.14-13 11.4     3,440 45.30-22 13.2   +CJ31  3.51 8.4 JN 
 9 60  940 11.36-25 12.3     4,380 57.06-21 13.0       7.27 7.9 UB2
10 54  620  8.42-16 14.0     5,000 65.48-22 13.2       4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.48-28  9.5     5,400 69.36-22 12.9   -CJ31  2.15 5.6 BC 
5,400 69.36-22 12.9 1.40 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 GJ -21-AW2 4 AW2-43-GJ -36-CJ3 5 CJ3-35-GJ 6 CJ3-11-GJ 7 CJ3-11-GJ 8 CP -48-GJ -8-CJ3 9 Pet-49-CJ3-25-GJ 10