VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 28(29) Anders Wassblad 76.44 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.21.09 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.50-22 13.1      370  4.50-22 13.1       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.48-10 10.3      740  8.38-15 11.7       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  4.09-16 10.4     1,140 12.47-15 11.2       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.48-14  8.1     1,610 16.35-15 10.3       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  5.44-22 12.7 1.50  2,060 22.19-17 10.8       2.57 6.6 JG2
 6 55  410 14.12-28 34.6 8.30  2,470 36.31-27 14.8       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  9.30-28 18.6 2.50  2,980 46.01-28 15.4       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  6.02-23 13.1     3,440 52.03-28 15.1       3.51 8.4 JN 
 9 60  940  9.56-13 10.6     4,380 61.59-28 14.2       7.27 7.9 UB2
10 54  620 11.18-28 18.2 3.10  5,000 73.17-28 14.7       4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.27-24  8.6     5,400 76.44-28 14.2       2.15 5.6 BC 
5,400 76.44-28 14.2 16.20 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 GJ -21-AW2 4 AW2-43-GJ-36-CJ3 5 6 7 8 9 10