VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 3(29) Mattias Johansson 47.34 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  2.59-2  8.1      370  2.59-2  8.1   -JG29  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.54-12 10.5 0.50   740  6.53-6  9.3   -JN 5  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.07-3  7.8     1,140 10.00-3  8.8   -JG25  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.16-6  7.0     1,610 13.16-3  8.2   +UN 4  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.11-8  9.3 0.50  2,060 17.27-4  8.5   -UN 4  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  3.27-2  8.4     2,470 20.54-3  8.5   +BC 4  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  4.34-2  9.0 0.30  2,980 25.28-3  8.5   +BC 1  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  4.44-10 10.3 0.50  3,440 30.12-3  8.8   +BC 1  3.51 8.4 JN 
 9 60  940  8.55-5  9.5 1.10  4,380 39.07-3  8.9   +BC 1  7.27 7.9 UB2
10 54  620  6.10-5  9.9 1.10  5,000 45.17-3  9.1   -BC 1  4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.17-2  5.7     5,400 47.34-3  8.8   -BC 1  2.15 5.6 BC 
5,400 47.34-3 8.8 5.20 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN-8-AK-2-MJ4-6-UN-3-BC-14-JH-18-HK-5--6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC-1-UN-7-JN-4-AK-50-JH-3-HK-9--5-UB2 4 JG2-29-MJ4-4-UN-5-AK-6-JN-1-BC 5 UN -8-MJ4-4-BC-6-AK-3-JN 6 MJ4-1-BC-4-UN-6-AK-4-JN 7 MJ4-3-BC-29-LJ-30-UN 8 MJ4-2-BC-17-UN 9 EG -24-JG2-19-KW-16-MJ4-3-BC-35-UN 10 BC -4-MJ4-20-EG-29-UN-31-KW