VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 27(29) Lisa Johannesson 76.38 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 17.56.51 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.04-26 13.7      370  5.04-26 13.7       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  4.48-22 13.0      740  9.52-24 13.3       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  6.52-26 17.2     1,140 16.44-25 14.7       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  5.07-28 10.9     1,610 21.51-28 13.6       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  6.10-26 13.7     2,060 28.01-27 13.6       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  6.36-22 16.1     2,470 34.37-24 14.0       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  7.32-24 14.8     2,980 42.09-24 14.1       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  6.42-27 14.6     3,440 48.51-25 14.2       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 12.13-26 13.0     4,380 61.04-26 13.9       7.27 7.9 UB2
10 54  620 10.53-26 17.6 1.40  5,000 71.57-27 14.4   -HK 2  4.51 7.8 JG2
Mål    400  4.41-29 11.7     5,400 76.38-27 14.2       2.15 5.6 BC 
5,400 76.38-27 14.2 1.40 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JÅ3-31-LJ 2 3 4 5 6 7 MJ4-3-BC-29-LJ -30-UN 8 9 -41-LJ 10 HK -11-JH-13-LJ