VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 4(29) Johan Åhlund 48.41 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 17.58.25 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  2.59-2  8.1      370  2.59-2  8.1       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.33-6  9.6      740  6.32-3  8.8       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  4.08-14 10.3     1,140 10.40-7  9.4       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.13-4  6.8     1,610 13.53-7  8.6       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.03-5  9.0     2,060 17.56-7  8.7       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  4.16-7  10.4 0.50  2,470 22.12-7  9.0       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  4.42-5  9.2 0.40  2,980 26.54-5  9.0       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  3.52-2  8.4     3,440 30.46-5  8.9       3.51 8.4 JN 
 9 60  940  9.25-9  10.0 1.40  4,380 40.11-5  9.2       7.27 7.9 UB2
10 54  620  5.53-3  9.5 0.50  5,000 46.04-4  9.2       4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.37-6  6.5     5,400 48.41-4  9.0       2.15 5.6 BC 
5,400 48.41-4 9.0 4.00 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JÅ3-31-LJ 2 3 JÅ3-32-KW-21-EG 4 5 6 7 8 9 10