VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 23(29) Krister Wessmark 71.14 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 17.51.42 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.46-21 12.9 0.50   370  4.46-21 12.9       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  5.41-27 15.4      740 10.27-27 14.1   -EG 1  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  7.28-28 18.7 1.10  1,140 17.55-29 15.7       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.53-18  8.3     1,610 21.48-27 13.5       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  6.52-28 15.3 0.50  2,060 28.40-28 13.9       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  7.39-25 18.7 3.00  2,470 36.19-26 14.7       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  7.49-25 15.3 2.20  2,980 44.08-27 14.8       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.21-15 11.6     3,440 49.29-27 14.4       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 10.40-16 11.3 0.20  4,380 60.09-25 13.7       7.27 7.9 UB2
10 54  620  7.46-14 12.5     5,000 67.55-23 13.6       4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.19-21  8.3     5,400 71.14-23 13.2       2.15 5.6 BC 
5,400 71.14-23 13.2 8.30 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 EG -8-KW 3 JÅ3-32-KW -21-EG 4 KW -32-EG 5 6 7 KW -22-EG-13-JG2 8 JG2-44-KW -44-EG 9 EG -24-JG2-19-KW -16-MJ4-3-BC-35-UN 10 BC -4-MJ4-20-EG-29-UN-31-KW