VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 21(29) Elinnor Gustafsson 68.31 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 17.52.51 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.21-27 14.5 1.00   370  5.21-27 14.5       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.49-11 10.3      740  9.10-23 12.4   +KW 1  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  7.57-29 19.9 3.10  1,140 17.07-27 15.0       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  4.04-22  8.7     1,610 21.11-26 13.2       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.41-13 10.4     2,060 25.52-23 12.6       2.57 6.6 JG2
 6 55  410 11.10-27 27.2 6.00  2,470 37.02-28 15.0       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  6.19-16 12.4     2,980 43.21-26 14.5   +JG21  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.43-19 12.4     3,440 49.04-26 14.3       3.51 8.4 JN 
 9 60  940  9.13-7  9.8     4,380 58.17-22 13.3       7.27 7.9 UB2
10 54  620  7.29-11 12.1     5,000 65.46-21 13.2       4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.45-11  6.9     5,400 68.31-21 12.7       2.15 5.6 BC 
5,400 68.31-21 12.7 10.10 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 EG -8-KW 3 JÅ3-32-KW-21-EG 4 KW -32-EG 5 6 7 KW -22-EG -13-JG2 8 JG2-44-KW-44-EG 9 EG -24-JG2-19-KW-16-MJ4-3-BC-35-UN 10 BC -4-MJ4-20-EG -29-UN-31-KW