VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 5(29) Ulf Nyström 49.19 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.38-10  9.8 0.30   370  3.38-10  9.8   -JG29  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.21-3  9.1      740  6.59-7  9.4   -JN 5  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.06-2  7.8     1,140 10.05-4  8.8   -JG25  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.15-5  6.9     1,610 13.20-4  8.3   -MJ44  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  3.59-3  8.9 0.20  2,060 17.19-3  8.4   +MJ44  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  3.40-5  8.9     2,470 20.59-4  8.5   -MJ44  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  5.31-8  10.8 1.20  2,980 26.30-4  8.9       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  4.01-3  8.7     3,440 30.31-4  8.9       3.51 8.4 JN 
 9 60  940  9.14-8  9.8 1.10  4,380 39.45-4  9.1       7.27 7.9 UB2
10 54  620  6.21-6  10.2 1.10  5,000 46.06-5  9.2       4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.13-17  8.0     5,400 49.19-5  9.1       2.15 5.6 BC 
5,400 49.19-5 9.1 4.30 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN -3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN-8-AK-2-MJ4-6-UN -3-BC-14-JH-18-HK-5--6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC-1-UN -7-JN-4-AK-50-JH-3-HK-9--5-UB2 4 JG2-29-MJ4-4-UN -5-AK-6-JN-1-BC 5 UN -8-MJ4-4-BC-6-AK-3-JN 6 MJ4-1-BC-4-UN -6-AK-4-JN 7 MJ4-3-BC-29-LJ-30-UN 8 MJ4-2-BC-17-UN 9 EG -24-JG2-19-KW-16-MJ4-3-BC-35-UN 10 BC -4-MJ4-20-EG-29-UN -31-KW