Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 16(16) Sven-Olov Hedberg 56.08 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.04.47 
  Alla klasser VAC + Ö 20 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  2.08-12 -16  9.9      215  2.08-12 -16  9.9       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  2.58-14 -18 19.1 1.20   370  5.06-15 -19 13.8   +HK 1  1.07 7.2 BS 
 3 53  460 10.14-16 -20 22.2 5.10   830 15.20-15 -19 18.5   -IO22  2.26 5.3 HG 
 4 54  150  2.19-9 -13 15.4      980 17.39-15 -19 18.0   -TG 1  1.23 9.2 HG 
 5 55  360 15.12-16 -20 42.2 11.20  1,340 32.51-16 -20 24.5   +JH 1  2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.46-10 -14  8.5     1,665 35.37-16 -20 21.4   -JH 1  1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.43-6 -8  9.0     1,855 37.20-16 -20 20.1       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  7.08-14 -18 25.5 4.20  2,135 44.28-16 -20 20.8       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.56-13 -17 11.4     2,305 46.24-16 -20 20.1   -PG 4  1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.38-9 -13 21.8 0.30  2,380 48.02-16 -20 20.2   -HG 2  0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.46-8 -10  9.8     2,560 49.48-16 -20 19.5   -BS 4  1.10 6.5 PG 
12 39  165  2.10-12 -15 13.1     2,725 51.58-16 -20 19.1       1.02 6.3 HG 
13 40  180  2.27-12 -16 13.6 0.40  2,905 54.25-16 -20 18.7   +UJ 2  1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.43-13 -17  9.0     3,095 56.08-16 -20 18.1   +UJ 2  0.48 4.2 PG 
3,095 56.08-16 -20 18.1 23.20 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GN -252-BH-75-GS-115-AP-58-IO2-17-SO -109-HK 2 GN -259-BH-67-GS-166-AP-72-SO -5-HK-42-IO2 3 IO2-11-TG-10-SO -65-IE-117-PI 4 GN -160-BH-169-HK-76-AP-77-GS-265-TG-11-SO -44-IO2-7-IE-104-PI 5 UJ -37-SO -6-JH 6 UJ -55-JH-8-SO -280-HG-9-PG-36-BS-106-AK2-219-EA-15-TK-23-LP 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SO -260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 SO -47-PG-1-UJ-4-BS-11-HG-51-AK2-253-TK-4-EA-38-LP 9 PG -4-UJ-4-SO -9-HG-15-BS-48-AK2-263-TK-2-EA-36-LP 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS-9-SO -16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS-5-AK2-6-SO -12-PG-1-UJ-263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SO -50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 IO2-22-GS-35-HG-199-SO -5-UJ-1-AK2-62-BS-102-TK-6-EA-6-PG-40-LP