Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 7(16) Peter Gross 32.41 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.30.21 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.21-3 -5  6.3 0.10   215  1.21-3 -5  6.3       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.18-4 -7  8.4 0.10   370  2.39-4 -6  7.2       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  5.41-12 -16 12.4 3.10   830  8.20-8 -12 10.0   +BS 1  2.26 5.3 HG 
 4 54  150  1.40-2 -3  11.1 0.10   980 10.00-6 -10 10.2       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  3.05-8 -9  8.6 0.30  1,340 13.05-6 -10  9.8   -HG 2  2.30 6.9 HG 
 6 56  325  1.47-2 -2  5.5     1,665 14.52-5 -9  8.9   -HG 1  1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.21-1 -1  7.1     1,855 16.13-5 -9  8.7   -HG 1  1.21 7.1 PG 
 8 58  280  3.28-9 -13 12.4 1.30  2,135 19.41-6 -10  9.2   +UJ 3  1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.01-1 -1  6.0     2,305 20.42-5 -9  9.0   +UJ 4  1.01 6.0 PG 
10 60   75  2.34-14 -18 34.2 1.50  2,380 23.16-6 -10  9.8   -UJ 1  0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.10-1 -1  6.5     2,560 24.26-6 -10  9.5   -BS 4  1.10 6.5 PG 
12 39  165  5.57-15 -19 36.1 4.50  2,725 30.23-7 -11 11.1   +EA 1  1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.30-3 -5  8.3 0.20  2,905 31.53-7 -11 11.0   -TK 2  1.09 6.4 HG 
Mål    190  0.48-1 -1  4.2     3,095 32.41-7 -11 10.6   +EA 2  0.48 4.2 PG 
3,095 32.41-7 -11 10.6 12.40 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -217-JH-175-PG -137-BS-60-EA-53-HG-2-AK2-167-TK-79-LP 2 UJ -187-JH-182-PG -126-BS-63-EA-52-HG-3-AK2-192-TK-80-LP 3 PG -8-BS-38-HG-82-AK2-194-TK-20-EA-33-LP 4 PG -18-BS-11-HG-89-AK2-230-TK-9-EA-34-LP 5 HG -6-PG -1-BS-132-AK2-204-EA-8-TK-19-LP 6 UJ -55-JH-8-SOH-280-HG-9-PG -36-BS-106-AK2-219-EA-15-TK-23-LP 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG -65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 SOH-47-PG -1-UJ-4-BS-11-HG-51-AK2-253-TK-4-EA-38-LP 9 PG -4-UJ-4-SOH-9-HG-15-BS-48-AK2-263-TK-2-EA-36-LP 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG -245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG -1-UJ-263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG -10-EA-18-LP 13 IO2-22-GS-35-HG-199-SOH-5-UJ-1-AK2-62-BS-102-TK-6-EA-6-PG -40-LP