Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 15(16) Gunnar Söderlund 55.16 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.01.56 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.49-9 -13  8.4      215  1.49-9 -13  8.4       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  2.10-10 -14 14.0      370  3.59-9 -13 10.8       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  6.17-13 -17 13.7 2.10   830 10.16-13 -17 12.4       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  5.38-16 -20 37.6 3.00   980 15.54-14 -18 16.2       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  8.32-15 -19 23.7 3.40  1,340 24.26-14 -18 18.2       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  3.32-14 -18 10.9 0.30  1,665 27.58-14 -18 16.8       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  2.50-14 -18 14.9     1,855 30.48-14 -18 16.6       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  3.35-10 -14 12.8     2,135 34.23-14 -18 16.1       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  2.11-14 -18 12.8 0.30  2,305 36.34-14 -18 15.9       1.01 6.0 PG 
10 60   75  9.13-16 -20 122. 7.50  2,380 45.47-15 -19 19.2       0.42 9.3 AK2
11 38  180  2.57-15 -19 16.4 0.40  2,560 48.44-15 -19 19.0   -IO21  1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.47-10 -13 10.8     2,725 50.31-15 -19 18.5   +IO21  1.02 6.3 HG 
13 40  180  2.51-14 -18 15.8 0.40  2,905 53.22-15 -19 18.4       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.54-15 -19 10.0     3,095 55.16-15 -19 17.9       0.48 4.2 PG 
3,095 55.16-15 -19 17.9 19.00 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GN -252-BH-75-GS -115-AP-58-IO2-17-SOH-109-HK 2 GN -259-BH-67-GS -166-AP-72-SOH-5-HK-42-IO2 3 GN -237-BH-138-GS -79-HK-32-AP 4 GN -160-BH-169-HK-76-AP-77-GS -265-TG-11-SOH-44-IO2-7-IE-104-PI 5 GN -99-BH-72-HK-118-AP-293-TG-36-IE-23-GS -92-IO2-17-PI 6 GN -34-BH-28-HK-158-AP-266-TG-39-IE-76-GS -53-PI-119-IO2 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS -222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 HK -31-BH-4-GN-236-AP-211-IE-107-PI-95-GS -104-TG 9 HK -21-GN-14-BH-240-AP-191-IE-99-PI-147-GS -177-TG-226-JH-20-IO2 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS -285-HG-12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS -182-HG-42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ-263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS -9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 IO2-22-GS -35-HG-199-SOH-5-UJ-1-AK2-62-BS-102-TK-6-EA-6-PG-40-LP