Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
Ö 4(4) Hans Kööler 26.51 (Jörgen Hallén 23.20)  starttid: 17.07.23 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (20) Henry Gross 22.00
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.21-3 -5  6.3      215  1.21-3 -5  6.3       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.14-3 -6  8.0      370  2.35-2 -5  7.0   -SOH1  1.07 7.2 BS 
 3 53  460  3.33-3 -5  7.7      830  6.08-3 -5  7.4       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  1.46-3 -5  11.8      980  7.54-2 -4  8.1       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  3.15-3 -12  9.0     1,340 11.09-3 -6  8.3       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.23-2 -9  7.3     1,665 13.32-3 -6  8.1       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  2.00-4 -13 10.5 0.20  1,855 15.32-4 -7  8.4   -BH 1  1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.00-2 -2  7.1     2,135 17.32-3 -5  8.2       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.43-4 -13 10.1 0.10  2,305 19.15-4 -7  8.4       1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.18-4 -10 17.3 0.20  2,380 20.33-4 -7  8.6       0.42 9.3 AK2
11 38  180  2.01-4 -13 11.2 0.30  2,560 22.34-4 -8  8.8       1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.15-3 -6  7.6     2,725 23.49-4 -7  8.7       1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.43-4 -11  9.5 0.10  2,905 25.32-4 -7  8.8       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.19-3 -8  6.9     3,095 26.51-4 -7  8.7       0.48 4.2 PG 
3,095 26.51-4 -7 8.7 1.30 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GN -252-BH-75-GS-115-AP-58-IO2-17-SOH-109-HK 2 GN -259-BH-67-GS-166-AP-72-SOH-5-HK -42-IO2 3 GN -237-BH-138-GS-79-HK -32-AP 4 GN -160-BH-169-HK -76-AP-77-GS-265-TG-11-SOH-44-IO2-7-IE-104-PI 5 GN -99-BH-72-HK -118-AP-293-TG-36-IE-23-GS-92-IO2-17-PI 6 GN -34-BH-28-HK -158-AP-266-TG-39-IE-76-GS-53-PI-119-IO2 7 BH -4-HK -24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 HK -31-BH-4-GN-236-AP-211-IE-107-PI-95-GS-104-TG 9 HK -21-GN-14-BH-240-AP-191-IE-99-PI-147-GS-177-TG-226-JH-20-IO2 10 HK -32-GN-7-BH-260-AP-159-IE-94-PI 11 HK -45-BH-2-GN-266-AP-131-IE-100-PI 12 HK -60-BH-7-GN 13