Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 12(16) Anders Pettersson 42.54 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.03.48 
  Alla klasser VAC + Ö 16 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.52-11 -15  8.7      215  1.52-11 -15  8.7       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  3.01-15 -19 19.5 1.00   370  4.53-14 -18 13.2       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  5.22-10 -14 11.7      830 10.15-12 -16 12.3       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  2.30-10 -14 16.7      980 12.45-11 -15 13.0       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  3.57-11 -15 11.0     1,340 16.42-12 -16 12.5       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  3.03-11 -15  9.4     1,665 19.45-11 -15 11.9       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  2.11-11 -15 11.5     1,855 21.56-10 -14 11.8       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  3.42-11 -15 13.2 0.20  2,135 25.38-10 -14 12.0       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.47-11 -15 10.5     2,305 27.25-10 -14 11.9       1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.42-10 -14 22.7 0.30  2,380 29.07-10 -14 12.2       0.42 9.3 AK2
11 38  180  2.15-12 -16 12.5     2,560 31.22-10 -14 12.3       1.10 6.5 PG 
12 39  165  7.47-16 -20 47.2 6.00  2,725 39.09-13 -17 14.4       1.02 6.3 HG 
13 40  180  2.04-9 -13 11.5     2,905 41.13-12 -16 14.2       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.41-10 -13  8.9     3,095 42.54-12 -16 13.9       0.48 4.2 PG 
3,095 42.54-12 -16 13.9 7.50 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GN -252-BH-75-GS-115-AP -58-IO2-17-SOH-109-HK 2 GN -259-BH-67-GS-166-AP -72-SOH-5-HK-42-IO2 3 GN -237-BH-138-GS-79-HK-32-AP 4 GN -160-BH-169-HK-76-AP -77-GS-265-TG-11-SOH-44-IO2-7-IE-104-PI 5 GN -99-BH-72-HK-118-AP -293-TG-36-IE-23-GS-92-IO2-17-PI 6 GN -34-BH-28-HK-158-AP -266-TG-39-IE-76-GS-53-PI-119-IO2 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP -249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 HK -31-BH-4-GN-236-AP -211-IE-107-PI-95-GS-104-TG 9 HK -21-GN-14-BH-240-AP -191-IE-99-PI-147-GS-177-TG-226-JH-20-IO2 10 HK -32-GN-7-BH-260-AP -159-IE-94-PI 11 HK -45-BH-2-GN-266-AP -131-IE-100-PI 12 IE -82-PI-172-AP -272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 GN -8-BH-76-IE-58-PI-218-AP -251-TG-40-JH