Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 9(16) Ulf Johansson 37.33 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.23.25 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.45-8 -12  8.1 0.20   215  1.45-8 -12  8.1       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.41-9 -13 10.9 0.30   370  3.26-8 -12  9.3       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  4.49-7 -11 10.5 1.30   830  8.15-7 -11  9.9       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  2.50-13 -17 18.9 1.20   980 11.05-8 -12 11.3       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  2.31-2 -2  7.0     1,340 13.36-8 -12 10.1       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.20-5 -6  7.2     1,665 15.56-7 -11  9.6       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.39-5 -7  8.7 0.10  1,855 17.35-7 -11  9.5       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  9.03-16 -20 32.3 7.00  2,135 26.38-12 -16 12.5   -PG 3  1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.04-3 -3  6.3     2,305 27.42-11 -15 12.0   -PG 4  1.01 6.0 PG 
10 60   75  2.23-13 -17 31.8 1.40  2,380 30.05-11 -15 12.6   +PG 1  0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.18-3 -3  7.2     2,560 31.23-11 -15 12.3   -BS 4  1.10 6.5 PG 
12 39  165  2.47-13 -16 16.9 1.20  2,725 34.10-10 -14 12.5   +AK22  1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.42-5 -7  9.4 0.30  2,905 35.52-9 -13 12.3   -SOH2  1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.41-10 -13  8.9     3,095 37.33-9 -13 12.1   -SOH2  0.48 4.2 PG 
3,095 37.33-9 -13 12.1 14.20 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -217-JH-175-PG-137-BS-60-EA-53-HG-2-AK2-167-TK-79-LP 2 UJ -187-JH-182-PG-126-BS-63-EA-52-HG-3-AK2-192-TK-80-LP 3 UJ -108-JH 4 UJ -39-JH 5 UJ -37-SOH-6-JH 6 UJ -55-JH-8-SOH-280-HG-9-PG-36-BS-106-AK2-219-EA-15-TK-23-LP 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ -50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 SOH-47-PG-1-UJ -4-BS-11-HG-51-AK2-253-TK-4-EA-38-LP 9 PG -4-UJ -4-SOH-9-HG-15-BS-48-AK2-263-TK-2-EA-36-LP 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ -7-PG-245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ -263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ -1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 IO2-22-GS-35-HG-199-SOH-5-UJ -1-AK2-62-BS-102-TK-6-EA-6-PG-40-LP