Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
Ö 1(4) Jörgen Hallén 23.20 (tvåa Per Ivarsson 25.29)  starttid: 17.27.37 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (20) Henry Gross 22.00
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.10-1 -2  5.4      215  1.10-1 -2  5.4       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.11-2 -5  7.6      370  2.21-1 -3  6.4       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  3.30-2 -4  7.6 1.00   830  5.51-1 -2  7.0       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  1.41-2 -4  11.2 0.20   980  7.32-1 -2  7.7       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  2.35-1 -3  7.2     1,340 10.07-1 -2  7.5   -SOH1  2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.32-3 -10  7.8 0.40  1,665 12.39-1 -2  7.6   +SOH1  1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.34-1 -4  8.2 0.10  1,855 14.13-1 -2  7.7       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.08-3 -3  7.6     2,135 16.21-1 -2  7.7       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.15-2 -5  7.4 0.10  2,305 17.36-1 -2  7.6       1.01 6.0 PG 
10 60   75  0.49-2 -2  10.9     2,380 18.25-1 -2  7.7       0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.29-2 -5  8.2 0.20  2,560 19.54-1 -2  7.8       1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.04-1 -2  6.5     2,725 20.58-1 -2  7.7       1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.17-1 -3  7.1 0.10  2,905 22.15-1 -2  7.7       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.05-1 -4  5.7     3,095 23.20-1 -2  7.5   -TG 1  0.48 4.2 PG 
3,095 23.20-1 -2 7.5 2.50 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -217-JH -175-PG-137-BS-60-EA-53-HG-2-AK2-167-TK-79-LP 2 UJ -187-JH -182-PG-126-BS-63-EA-52-HG-3-AK2-192-TK-80-LP 3 UJ -108-JH 4 UJ -39-JH 5 UJ -37-SOH-6-JH 6 UJ -55-JH -8-SOH-280-HG-9-PG-36-BS-106-AK2-219-EA-15-TK-23-LP 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH -17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 IO2-37-JH 9 HK -21-GN-14-BH-240-AP-191-IE-99-PI-147-GS-177-TG-226-JH -20-IO2 10 TG -119-JH -81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH -184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ-263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH -232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 GN -8-BH-76-IE-58-PI-218-AP-251-TG-40-JH