Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
Ö 2(4) Per Ivarsson 25.29 (Jörgen Hallén 23.20)  starttid: 17.17.05 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (20) Henry Gross 22.00
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.15-2 -4  5.8 0.10   215  1.15-2 -4  5.8       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.29-4 -8  9.6 0.10   370  2.44-4 -8  7.4       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  3.20-1 -2  7.2      830  6.04-2 -4  7.3       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  1.52-4 -7  12.4 0.20   980  7.56-3 -5  8.1       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  3.10-2 -11  8.8 0.20  1,340 11.06-2 -5  8.3       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.36-4 -11  8.0 0.50  1,665 13.42-4 -7  8.2       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.34-1 -4  8.2     1,855 15.16-3 -6  8.2       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.23-4 -9  8.5 0.20  2,135 17.39-4 -7  8.3       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.19-3 -6  7.7 0.20  2,305 18.58-3 -6  8.2       1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.05-3 -6  14.4 0.20  2,380 20.03-3 -6  8.4       0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.53-3 -12 10.5 0.30  2,560 21.56-3 -6  8.6       1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.04-1 -2  6.5     2,725 23.00-2 -4  8.4       1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.18-2 -4  7.2     2,905 24.18-2 -3  8.4       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.11-2 -6  6.2     3,095 25.29-2 -3  8.2       0.48 4.2 PG 
3,095 25.29-2 -3 8.2 3.20 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -46-IE-184-PI 2 TG -51-IE-179-PI 3 IO2-11-TG-10-SOH-65-IE-117-PI 4 GN -160-BH-169-HK-76-AP-77-GS-265-TG-11-SOH-44-IO2-7-IE-104-PI 5 GN -99-BH-72-HK-118-AP-293-TG-36-IE-23-GS-92-IO2-17-PI 6 GN -34-BH-28-HK-158-AP-266-TG-39-IE-76-GS-53-PI -119-IO2 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI -23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 HK -31-BH-4-GN-236-AP-211-IE-107-PI -95-GS-104-TG 9 HK -21-GN-14-BH-240-AP-191-IE-99-PI -147-GS-177-TG-226-JH-20-IO2 10 HK -32-GN-7-BH-260-AP-159-IE-94-PI 11 HK -45-BH-2-GN-266-AP-131-IE-100-PI 12 IE -82-PI -172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 GN -8-BH-76-IE-58-PI -218-AP-251-TG-40-JH