Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 3(16) Tomas Karlsson 26.09 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.37.02 
  Alla klasser VAC + Ö 5 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.39-6 -10  7.7 0.10   215  1.39-6 -10  7.7       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.35-7 -11 10.2      370  3.14-6 -10  8.7       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  3.47-4 -8  8.2 0.30   830  7.01-4 -8  8.5       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  2.06-7 -11 14.0      980  9.07-4 -8  9.3   +EA 1  1.23 9.2 HG 
 5 55  360  3.02-7 -8  8.4     1,340 12.09-4 -8  9.1   -EA 1  2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.18-4 -5  7.1     1,665 14.27-4 -8  8.7   -EA 1  1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.33-3 -3  8.2     1,855 16.00-4 -8  8.6   -EA 1  1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.20-3 -6  8.3     2,135 18.20-4 -8  8.6   +EA 1  1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.24-6 -9  8.2     2,305 19.44-4 -8  8.6   +EA 1  1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.04-3 -5  14.2     2,380 20.48-4 -8  8.7   -EA 1  0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.29-4 -5  8.2     2,560 22.17-4 -7  8.7   -EA 1  1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.08-2 -4  6.9     2,725 23.25-3 -6  8.6       1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.35-4 -6  8.8     2,905 25.00-3 -6  8.6   +EA 2  1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.09-4 -5  6.1     3,095 26.09-3 -5  8.4   -PG 2  0.48 4.2 PG 
3,095 26.09-3 -5 8.4 0.40 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -217-JH-175-PG-137-BS-60-EA-53-HG-2-AK2-167-TK -79-LP 2 UJ -187-JH-182-PG-126-BS-63-EA-52-HG-3-AK2-192-TK -80-LP 3 PG -8-BS-38-HG-82-AK2-194-TK -20-EA-33-LP 4 PG -18-BS-11-HG-89-AK2-230-TK -9-EA-34-LP 5 HG -6-PG-1-BS-132-AK2-204-EA-8-TK -19-LP 6 UJ -55-JH-8-SOH-280-HG-9-PG-36-BS-106-AK2-219-EA-15-TK -23-LP 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK -40-LP 8 SOH-47-PG-1-UJ-4-BS-11-HG-51-AK2-253-TK -4-EA-38-LP 9 PG -4-UJ-4-SOH-9-HG-15-BS-48-AK2-263-TK -2-EA-36-LP 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA-8-TK -31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ-263-EA-8-TK -40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK -17-PG-10-EA-18-LP 13 IO2-22-GS-35-HG-199-SOH-5-UJ-1-AK2-62-BS-102-TK -6-EA-6-PG-40-LP