Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 13(16) Göran Nord 44.35 (Henry Gross 22.00)  starttid: 16.56.08 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  2.10-13 -17 10.1 0.30   215  2.10-13 -17 10.1       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  2.11-12 -16 14.1      370  4.21-12 -16 11.8       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  5.28-11 -15 11.9 1.50   830  9.49-10 -14 11.8       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  3.51-15 -19 25.7 1.00   980 13.40-13 -17 13.9       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  5.53-14 -18 16.3 0.40  1,340 19.33-13 -17 14.6       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  4.12-15 -19 12.9 1.40  1,665 23.45-13 -17 14.3       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  3.26-15 -19 18.1 0.30  1,855 27.11-13 -17 14.7       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.11-1 -4  7.8     2,135 29.22-13 -17 13.8   -BH 1  1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.29-9 -12  8.7     2,305 30.51-13 -17 13.4   +BH 1  1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.29-8 -12 19.8     2,380 32.20-13 -17 13.6   +BH 1  0.42 9.3 AK2
11 38  180  2.16-13 -17 12.6     2,560 34.36-13 -17 13.5   -BH 1  1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.35-8 -11  9.6     2,725 36.11-12 -16 13.3   -BH 1  1.02 6.3 HG 
13 40  180  6.42-15 -19 37.2 4.20  2,905 42.53-13 -17 14.8   +BH 1  1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.42-12 -16  8.9     3,095 44.35-13 -17 14.4   +BH 1  0.48 4.2 PG 
3,095 44.35-13 -17 14.4 10.30 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GN -252-BH-75-GS-115-AP-58-IO2-17-SOH-109-HK 2 GN -259-BH-67-GS-166-AP-72-SOH-5-HK-42-IO2 3 GN -237-BH-138-GS-79-HK-32-AP 4 GN -160-BH-169-HK-76-AP-77-GS-265-TG-11-SOH-44-IO2-7-IE-104-PI 5 GN -99-BH-72-HK-118-AP-293-TG-36-IE-23-GS-92-IO2-17-PI 6 GN -34-BH-28-HK-158-AP-266-TG-39-IE-76-GS-53-PI-119-IO2 7 BH -4-HK-24-GN -145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 HK -31-BH-4-GN -236-AP-211-IE-107-PI-95-GS-104-TG 9 HK -21-GN -14-BH-240-AP-191-IE-99-PI-147-GS-177-TG-226-JH-20-IO2 10 HK -32-GN -7-BH-260-AP-159-IE-94-PI 11 HK -45-BH-2-GN -266-AP-131-IE-100-PI 12 HK -60-BH-7-GN 13 GN -8-BH-76-IE-58-PI-218-AP-251-TG-40-JH