Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 10(16) Torgny Grönlund 38.43 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.11.59 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  2.31-14 -18 11.7 0.40   215  2.31-14 -18 11.7       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.29-5 -8  9.6      370  4.00-10 -14 10.8       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  3.58-5 -9  8.6      830  7.58-6 -10  9.6   -IO22  2.26 5.3 HG 
 4 54  150  2.18-8 -12 15.3 0.30   980 10.16-7 -11 10.5   +SOH1  1.23 9.2 HG 
 5 55  360  3.08-9 -10  8.7     1,340 13.24-7 -11 10.0       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.36-8 -11  8.0     1,665 16.00-8 -12  9.6       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.54-9 -12 10.0 0.10  1,855 17.54-8 -12  9.6       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  8.10-15 -19 29.2 5.50  2,135 26.04-11 -15 12.2       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  3.24-16 -20 20.0 1.40  2,305 29.28-12 -16 12.8       1.01 6.0 PG 
10 60   75  2.36-15 -19 34.7 1.40  2,380 32.04-12 -16 13.5       0.42 9.3 AK2
11 38  180  2.04-10 -14 11.5 0.40  2,560 34.08-12 -16 13.3       1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.22-4 -7  8.3     2,725 35.30-11 -15 13.0       1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.43-8 -11  9.5 0.20  2,905 37.13-10 -14 12.8       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.30-9 -12  7.9     3,095 38.43-10 -14 12.5   +JH 1  0.48 4.2 PG 
3,095 38.43-10 -14 12.5 11.30 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -46-IE-184-PI 2 TG -51-IE-179-PI 3 IO2-11-TG -10-SOH-65-IE-117-PI 4 GN -160-BH-169-HK-76-AP-77-GS-265-TG -11-SOH-44-IO2-7-IE-104-PI 5 GN -99-BH-72-HK-118-AP-293-TG -36-IE-23-GS-92-IO2-17-PI 6 GN -34-BH-28-HK-158-AP-266-TG -39-IE-76-GS-53-PI-119-IO2 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG -46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 HK -31-BH-4-GN-236-AP-211-IE-107-PI-95-GS-104-TG 9 HK -21-GN-14-BH-240-AP-191-IE-99-PI-147-GS-177-TG -226-JH-20-IO2 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ-263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG -66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 GN -8-BH-76-IE-58-PI-218-AP-251-TG -40-JH