Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
Ö 3(4) Anders Kjellberg 26.36 (Jörgen Hallén 23.20)  starttid: 17.34.23 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (20) Henry Gross 22.00
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.31-4 -8  7.1 0.10   215  1.31-4 -8  7.1   -HG 1  1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.10-1 -3  7.5      370  2.41-3 -7  7.3   -HG 1  1.07 7.2 BS 
 3 53  460  3.45-4 -7  8.2 0.50   830  6.26-4 -6  7.8       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  1.30-1 -2  10.0      980  7.56-3 -5  8.1       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  3.20-4 -13  9.3 0.50  1,340 11.16-4 -7  8.4       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  1.56-1 -3  5.9     1,665 13.12-2 -4  7.9       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.44-3 -9  9.1 0.20  1,855 14.56-2 -4  8.1       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  1.50-1 -1  6.5     2,135 16.46-2 -3  7.9       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.14-1 -4  7.3     2,305 18.00-2 -3  7.8       1.01 6.0 PG 
10 60   75  0.42-1 -1  9.3     2,380 18.42-2 -3  7.9       0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.24-1 -4  7.8 0.10  2,560 20.06-2 -3  7.9   -BS 4  1.10 6.5 PG 
12 39  165  3.07-4 -17 18.9 1.50  2,725 23.13-3 -5  8.5   -UJ 2  1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.42-3 -7  9.4 0.30  2,905 24.55-3 -5  8.6   -SOH2  1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.41-4 -13  8.9     3,095 26.36-3 -6  8.6   -SOH2  0.48 4.2 PG 
3,095 26.36-3 -6 8.6 4.40 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -217-JH-175-PG-137-BS-60-EA-53-HG-2-AK2-167-TK-79-LP 2 UJ -187-JH-182-PG-126-BS-63-EA-52-HG-3-AK2-192-TK-80-LP 3 PG -8-BS-38-HG-82-AK2-194-TK-20-EA-33-LP 4 PG -18-BS-11-HG-89-AK2-230-TK-9-EA-34-LP 5 HG -6-PG-1-BS-132-AK2-204-EA-8-TK-19-LP 6 UJ -55-JH-8-SOH-280-HG-9-PG-36-BS-106-AK2-219-EA-15-TK-23-LP 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 SOH-47-PG-1-UJ-4-BS-11-HG-51-AK2-253-TK-4-EA-38-LP 9 PG -4-UJ-4-SOH-9-HG-15-BS-48-AK2-263-TK-2-EA-36-LP 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ-263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 IO2-22-GS-35-HG-199-SOH-5-UJ-1-AK2-62-BS-102-TK-6-EA-6-PG-40-LP