Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 6(16) Erik Aspelin 29.29 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.33.35 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.24-4 -7  6.5      215  1.24-4 -7  6.5       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.10-3 -3  7.5      370  2.34-3 -4  6.9       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  8.14-14 -18 17.9 5.10   830 10.48-14 -18 13.0       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  1.55-4 -8  12.8 0.30   980 12.43-10 -14 13.0   -TK 1  1.23 9.2 HG 
 5 55  360  2.45-5 -6  7.6     1,340 15.28-9 -13 11.5   +TK 1  2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.11-3 -4  6.7     1,665 17.39-9 -13 10.6   +TK 1  1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.35-4 -6  8.3 0.10  1,855 19.14-9 -13 10.4   +TK 1  1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.37-8 -12  9.3 0.40  2,135 21.51-7 -11 10.2   -TK 1  1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.22-5 -8  8.0     2,305 23.13-7 -11 10.1   -TK 1  1.01 6.0 PG 
10 60   75  0.54-1 -3  12.0 0.10  2,380 24.07-7 -11 10.1   +TK 1  0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.29-4 -5  8.2 0.20  2,560 25.36-7 -11 10.0   +TK 1  1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.43-9 -12 10.4 0.20  2,725 27.19-6 -10 10.0   -PG 1  1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.14-2 -2  6.9     2,905 28.33-6 -10  9.8   -TK 2  1.09 6.4 HG 
Mål    190  0.56-3 -3  4.9     3,095 29.29-6 -10  9.5   -PG 2  0.48 4.2 PG 
3,095 29.29-6 -10 9.5 7.20 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -217-JH-175-PG-137-BS-60-EA -53-HG-2-AK2-167-TK-79-LP 2 UJ -187-JH-182-PG-126-BS-63-EA -52-HG-3-AK2-192-TK-80-LP 3 PG -8-BS-38-HG-82-AK2-194-TK-20-EA -33-LP 4 PG -18-BS-11-HG-89-AK2-230-TK-9-EA -34-LP 5 HG -6-PG-1-BS-132-AK2-204-EA -8-TK-19-LP 6 UJ -55-JH-8-SOH-280-HG-9-PG-36-BS-106-AK2-219-EA -15-TK-23-LP 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA -13-TK-40-LP 8 SOH-47-PG-1-UJ-4-BS-11-HG-51-AK2-253-TK-4-EA -38-LP 9 PG -4-UJ-4-SOH-9-HG-15-BS-48-AK2-263-TK-2-EA -36-LP 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA -8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ-263-EA -8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA -18-LP 13 IO2-22-GS-35-HG-199-SOH-5-UJ-1-AK2-62-BS-102-TK-6-EA -6-PG-40-LP