Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 4(16) Ingemar Eriksson 28.17 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.13.34 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.42-7 -11  7.9      215  1.42-7 -11  7.9       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.34-6 -10 10.1 0.10   370  3.16-7 -11  8.8       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  4.22-6 -10  9.5      830  7.38-5 -9  9.2       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  2.05-6 -10 13.9 0.20   980  9.43-5 -9  9.9   -IO21  1.23 9.2 HG 
 5 55  360  2.42-4 -5  7.5     1,340 12.25-5 -9  9.3       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.39-9 -13  8.2     1,665 15.04-6 -10  9.0       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  2.01-10 -14 10.6 0.20  1,855 17.05-6 -10  9.2       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.18-2 -5  8.2     2,135 19.23-5 -9  9.1       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.27-7 -10  8.5     2,305 20.50-6 -10  9.0       1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.10-6 -9  15.6 0.20  2,380 22.00-5 -9  9.2       0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.47-9 -11  9.9 0.20  2,560 23.47-5 -9  9.3       1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.22-4 -7  8.3     2,725 25.09-5 -9  9.2       1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.42-5 -7  9.4 0.20  2,905 26.51-4 -8  9.2       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.26-8 -11  7.5     3,095 28.17-4 -8  9.1       0.48 4.2 PG 
3,095 28.17-4 -8 9.1 1.50 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -46-IE -184-PI 2 TG -51-IE -179-PI 3 IO2-11-TG-10-SOH-65-IE -117-PI 4 GN -160-BH-169-HK-76-AP-77-GS-265-TG-11-SOH-44-IO2-7-IE -104-PI 5 GN -99-BH-72-HK-118-AP-293-TG-36-IE -23-GS-92-IO2-17-PI 6 GN -34-BH-28-HK-158-AP-266-TG-39-IE -76-GS-53-PI-119-IO2 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE -102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 HK -31-BH-4-GN-236-AP-211-IE -107-PI-95-GS-104-TG 9 HK -21-GN-14-BH-240-AP-191-IE -99-PI-147-GS-177-TG-226-JH-20-IO2 10 HK -32-GN-7-BH-260-AP-159-IE -94-PI 11 HK -45-BH-2-GN-266-AP-131-IE -100-PI 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 GN -8-BH-76-IE -58-PI-218-AP-251-TG-40-JH