Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 5(16) Börje Sundberg 28.51 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.32.48 
  Alla klasser VAC + Ö 9 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.11-2 -3  5.5      215  1.11-2 -3  5.5       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.07-1 -1  7.2      370  2.18-2 -2  6.2       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  3.43-3 -6  8.1      830  6.01-2 -3  7.2   -PG 1  2.26 5.3 HG 
 4 54  150  1.50-3 -6  12.2      980  7.51-2 -3  8.0   +HG 1  1.23 9.2 HG 
 5 55  360  2.48-6 -7  7.8     1,340 10.39-2 -3  7.9   -HG 2  2.30 6.9 HG 
 6 56  325  2.22-6 -7  7.3     1,665 13.01-2 -3  7.8       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.50-7 -10  9.6     1,855 14.51-2 -3  8.0       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.28-6 -10  8.8     2,135 17.19-2 -4  8.1   -PG 3  1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.28-8 -11  8.6     2,305 18.47-2 -4  8.1   -PG 4  1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.05-4 -6  14.4 0.10  2,380 19.52-2 -4  8.3   -HG 2  0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.44-7 -9  9.6 0.10  2,560 21.36-3 -5  8.4   +AK24  1.10 6.5 PG 
12 39  165  3.14-14 -18 19.6 1.40  2,725 24.50-4 -8  9.1   -UJ 2  1.02 6.3 HG 
13 40  180  2.42-13 -17 15.0 1.10  2,905 27.32-5 -9  9.5       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.19-6 -8  6.9     3,095 28.51-5 -9  9.3       0.48 4.2 PG 
3,095 28.51-5 -9 9.3 3.10 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -217-JH-175-PG-137-BS -60-EA-53-HG-2-AK2-167-TK-79-LP 2 UJ -187-JH-182-PG-126-BS -63-EA-52-HG-3-AK2-192-TK-80-LP 3 PG -8-BS -38-HG-82-AK2-194-TK-20-EA-33-LP 4 PG -18-BS -11-HG-89-AK2-230-TK-9-EA-34-LP 5 HG -6-PG-1-BS -132-AK2-204-EA-8-TK-19-LP 6 UJ -55-JH-8-SOH-280-HG-9-PG-36-BS -106-AK2-219-EA-15-TK-23-LP 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS -100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 SOH-47-PG-1-UJ-4-BS -11-HG-51-AK2-253-TK-4-EA-38-LP 9 PG -4-UJ-4-SOH-9-HG-15-BS -48-AK2-263-TK-2-EA-36-LP 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS -9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS -5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ-263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS -169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 IO2-22-GS-35-HG-199-SOH-5-UJ-1-AK2-62-BS -102-TK-6-EA-6-PG-40-LP