Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 1(16) Henry Gross 22.00 (tvåa Lars Pejryd 25.43)  starttid: 17.34.46 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.06-1 -1  5.1      215  1.06-1 -1  5.1   +AK21  1.06 5.1 HG 
 2 52  155  1.09-2 -2  7.4      370  2.15-1 -1  6.1   +AK21  1.07 7.2 BS 
 3 53  460  2.26-1 -1  5.3      830  4.41-1 -1  5.6       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  1.23-1 -1  9.2      980  6.04-1 -1  6.2   -BS 1  1.23 9.2 HG 
 5 55  360  2.30-1 -1  6.9     1,340  8.34-1 -1  6.4   +PG 2  2.30 6.9 HG 
 6 56  325  1.44-1 -1  5.3     1,665 10.18-1 -1  6.2   +PG 1  1.44 5.3 HG 
 7 57  190  1.23-2 -2  7.3     1,855 11.41-1 -1  6.3   +PG 1  1.21 7.1 PG 
 8 58  280  3.51-12 -16 13.7 2.00  2,135 15.32-1 -1  7.3   -PG 3  1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.02-2 -2  6.1     2,305 16.34-1 -1  7.2   -PG 4  1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.08-5 -8  15.1 0.20  2,380 17.42-1 -1  7.4   +BS 2  0.42 9.3 AK2
11 38  180  1.14-2 -2  6.9     2,560 18.56-1 -1  7.4       1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.02-1 -1  6.3     2,725 19.58-1 -1  7.3       1.02 6.3 HG 
13 40  180  1.09-1 -1  6.4     2,905 21.07-1 -1  7.3       1.09 6.4 HG 
Mål    190  0.53-2 -2  4.6     3,095 22.00-1 -1  7.1   +IO21  0.48 4.2 PG 
3,095 22.00-1 -1 7.1 2.20 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -217-JH-175-PG-137-BS-60-EA-53-HG -2-AK2-167-TK-79-LP 2 UJ -187-JH-182-PG-126-BS-63-EA-52-HG -3-AK2-192-TK-80-LP 3 PG -8-BS-38-HG -82-AK2-194-TK-20-EA-33-LP 4 PG -18-BS-11-HG -89-AK2-230-TK-9-EA-34-LP 5 HG -6-PG-1-BS-132-AK2-204-EA-8-TK-19-LP 6 UJ -55-JH-8-SOH-280-HG -9-PG-36-BS-106-AK2-219-EA-15-TK-23-LP 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG -7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 SOH-47-PG-1-UJ-4-BS-11-HG -51-AK2-253-TK-4-EA-38-LP 9 PG -4-UJ-4-SOH-9-HG -15-BS-48-AK2-263-TK-2-EA-36-LP 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG -12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG -42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ-263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG -121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 IO2-22-GS-35-HG -199-SOH-5-UJ-1-AK2-62-BS-102-TK-6-EA-6-PG-40-LP