Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 14(16) Ingemar Olsson 54.06 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.02.46 
  Alla klasser VAC + Ö 18 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  3.52-16 -20 18.0      215  3.52-16 -20 18.0       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  4.02-16 -20 26.0 1.50   370  7.54-16 -20 21.4       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  9.06-15 -19 19.8      830 17.00-16 -20 20.5   +TG 2  2.26 5.3 HG 
 4 54  150  3.24-14 -18 22.7 0.40   980 20.24-16 -20 20.8   +IE 1  1.23 9.2 HG 
 5 55  360  4.44-12 -16 13.1     1,340 25.08-15 -19 18.8       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  4.52-16 -20 15.0     1,665 30.00-15 -19 18.0       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  3.40-16 -20 19.3 1.00  1,855 33.40-15 -19 18.1       1.21 7.1 PG 
 8 58  280  6.55-13 -17 24.7 3.10  2,135 40.35-15 -19 19.0       1.50 6.5 AK2
 9 59  170  2.12-15 -19 12.9     2,305 42.47-15 -19 18.6       1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.50-11 -15 24.4     2,380 44.37-14 -18 18.7       0.42 9.3 AK2
11 38  180  3.12-16 -20 17.8 0.50  2,560 47.49-14 -18 18.7   +GS 1  1.10 6.5 PG 
12 39  165  2.01-11 -14 12.2     2,725 49.50-14 -18 18.3   -GS 1  1.02 6.3 HG 
13 40  180  2.20-11 -15 13.0     2,905 52.10-14 -18 18.0       1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.56-16 -20 10.2     3,095 54.06-14 -18 17.5   -HG 1  0.48 4.2 PG 
3,095 54.06-14 -18 17.5 7.30 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GN -252-BH-75-GS-115-AP-58-IO2-17-SOH-109-HK 2 GN -259-BH-67-GS-166-AP-72-SOH-5-HK-42-IO2 3 IO2-11-TG-10-SOH-65-IE-117-PI 4 GN -160-BH-169-HK-76-AP-77-GS-265-TG-11-SOH-44-IO2-7-IE-104-PI 5 GN -99-BH-72-HK-118-AP-293-TG-36-IE-23-GS-92-IO2-17-PI 6 GN -34-BH-28-HK-158-AP-266-TG-39-IE-76-GS-53-PI-119-IO2 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 IO2-37-JH 9 HK -21-GN-14-BH-240-AP-191-IE-99-PI-147-GS-177-TG-226-JH-20-IO2 10 TG -119-JH-81-IO2-20-GS-285-HG-12-BS-9-SOH-16-AK2-25-UJ-7-PG-245-EA-8-TK-31-LP 11 TG -84-JH-184-IO2-5-GS-182-HG-42-BS-5-AK2-6-SOH-12-PG-1-UJ-263-EA-8-TK-40-LP 12 IE -82-PI-172-AP-272-TG-66-JH-232-GS-9-IO2-128-HG-121-SOH-50-UJ-1-AK2-2-BS-169-TK-17-PG-10-EA-18-LP 13 IO2-22-GS-35-HG-199-SOH-5-UJ-1-AK2-62-BS-102-TK-6-EA-6-PG-40-LP