Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén
VAC 11(16) Bengt Hallen 40.18 (Henry Gross 22.00)  starttid: 17.00.40 
  Alla klasser VAC + Ö 15 (20) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  215  1.50-10 -14  8.5      215  1.50-10 -14  8.5       1.06 5.1 HG 
 2 52  155  2.18-13 -17 14.8      370  4.08-11 -15 11.2       1.07 7.2 BS 
 3 53  460  5.06-8 -12 11.1      830  9.14-9 -13 11.1       2.26 5.3 HG 
 4 54  150  2.34-11 -15 17.1      980 11.48-9 -13 12.0       1.23 9.2 HG 
 5 55  360  4.52-13 -17 13.5     1,340 16.40-11 -15 12.4       2.30 6.9 HG 
 6 56  325  3.07-12 -16  9.6     1,665 19.47-12 -16 11.9       1.44 5.3 HG 
 7 57  190  2.24-12 -16 12.6     1,855 22.11-12 -16 12.0   +HK 1  1.21 7.1 PG 
 8 58  280  2.35-7 -11  9.2     2,135 24.46-9 -13 11.6   +GN 1  1.50 6.5 AK2
 9 59  170  1.47-11 -15 10.5     2,305 26.33-9 -13 11.5   -GN 1  1.01 6.0 PG 
10 60   75  1.22-7 -11 18.2     2,380 27.55-8 -12 11.7   -GN 1  0.42 9.3 AK2
11 38  180  2.07-11 -15 11.8     2,560 30.02-8 -12 11.7   +GN 1  1.10 6.5 PG 
12 39  165  1.30-7 -10  9.1     2,725 31.32-8 -12 11.6   +GN 1  1.02 6.3 HG 
13 40  180  6.57-16 -20 38.6 4.40  2,905 38.29-11 -15 13.2   -GN 1  1.09 6.4 HG 
Mål    190  1.49-14 -18  9.6     3,095 40.18-11 -15 13.0   -GN 1  0.48 4.2 PG 
3,095 40.18-11 -15 13.0 4.40 19.19 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GN -252-BH -75-GS-115-AP-58-IO2-17-SOH-109-HK 2 GN -259-BH -67-GS-166-AP-72-SOH-5-HK-42-IO2 3 GN -237-BH -138-GS-79-HK-32-AP 4 GN -160-BH -169-HK-76-AP-77-GS-265-TG-11-SOH-44-IO2-7-IE-104-PI 5 GN -99-BH -72-HK-118-AP-293-TG-36-IE-23-GS-92-IO2-17-PI 6 GN -34-BH -28-HK-158-AP-266-TG-39-IE-76-GS-53-PI-119-IO2 7 BH -4-HK-24-GN-145-AP-249-TG-46-IE-102-PI-23-GS-222-IO2-274-UJ-50-JH-17-SOH-260-HG-7-PG-65-BS-100-AK2-210-EA-13-TK-40-LP 8 HK -31-BH -4-GN-236-AP-211-IE-107-PI-95-GS-104-TG 9 HK -21-GN-14-BH -240-AP-191-IE-99-PI-147-GS-177-TG-226-JH-20-IO2 10 HK -32-GN-7-BH -260-AP-159-IE-94-PI 11 HK -45-BH -2-GN-266-AP-131-IE-100-PI 12 HK -60-BH -7-GN 13 GN -8-BH -76-IE-58-PI-218-AP-251-TG-40-JH