Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
VAC Utg(16) Gunnar Waern (Lasse Ekberg 42.20)  starttid: 17.00  Utg:54,55.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (27) Tommy Andersson 31.37
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  4.23-11 -21 10.7      410  4.23-11 -21 10.7       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  8.36-10 -20 16.2      940 12.59-10 -20 13.8       3.57 7.5 Tom
 3 53  360 29.08-16 -27 80.9 23.20  1,300 42.07-15 -26 32.4       3.09 8.8 JN 
 4 54  480               1,780                 3.32 7.4 JN 
 5 55  470               2,250                 3.15 6.9 Tom
 6 46  310               2,560                 2.51 9.2 Tom
 7 57  440               3,000                 4.00 9.1 Tom
 8 58  500 10.52-13 -24 21.7 3.50  3,500             +PAJ1  3.47 7.6 Tom
 9 59  270  4.35-14 -25 17.0 1.10  3,770                 1.51 6.9 UJ 
Mål    300  3.21-15 -26 11.2     4,070             -JH 1  1.44 5.8 UJ 
4,070 60.55-16 15.0 28.20 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -37-TG-32-LW-119-Eme-129-BH-63-SOH-30-GW -96-UJ 2 PI -175-TG-55-Eme-92-LW-160-BH-11-SOH-15-UJ-119-GW 3 Tom-146-IE-66-GW -40-EA-3-BG-89-TK-34-KJ2-15-BS-14-AF3-49--13-JN-6-HE-11-LE 4 5 6 7 8 UJ -237-GW -0-PAJ-176-BH-9-Tom-37-JH-104-SOH-87-TG-146-LW-254-EA-18-AH 9 UJ -259-PAJ-142-GW -31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG