Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 10(11) Annette Falk-Larss 50.15 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 17.31.09 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.15-7 -9  7.9      410  3.15-7 -9  7.9       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  5.47-7 -9  10.9      940  9.02-7 -9  9.6       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  5.11-7 -9  14.4 0.40  1,300 14.13-6 -7  10.9   -KJ22  3.09 8.8 JN 
 4 54  480  5.55-9 -13 12.3 0.50  1,780 20.08-6 -8  11.3   +KJ21  3.32 7.4 JN 
 5 55  470  4.32-5 -7  9.6     2,250 24.40-6 -7  11.0       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  7.33-11 -23 24.4 3.30  2,560 32.13-10 -13 12.6       2.51 9.2 Tom
 7 57  440  5.40-6 -7  12.9     3,000 37.53-10 -13 12.6       4.00 9.1 Tom
 8 58  500  7.27-10 -16 14.9 2.10  3,500 45.20-10 -13 13.0       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.41-9 -13  9.9     3,770 48.01-10 -13 12.7       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.14-7 -11  7.4     4,070 50.15-10 -13 12.3       1.44 5.8 UJ 
4,070 50.15-10 -13 12.3 7.10 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG-115-TK-247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS-30--29-AF3-230-LE-6-HE-6-SK-21-JN 2 Tom-4-IE-48-BG-161-EA-17-KJ2-14-TK-49-BS-20-AF3-36--148-JN-4-HE-2-LE 3 Tom-146-IE-66-GW-40-EA-3-BG-89-TK-34-KJ2-15-BS-14-AF3-49--13-JN-6-HE-11-LE 4 IE -47-EA-101-JN-2-TK-5-BS-41-LE-3-HE-11-BG-19-AF3-11-KJ2-32- 5 EA -43-IE-79-LE-3-HE-10-JN-65-AF3-25-BS-0-BG-2-TK-9-KJ2-25- 6 EA -126-JN-8-LE-3-HE-5-IE-102-TK-7-BS-43-KJ2-15-BG-7--139-AF3 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 IE -9-JN-2-AP-1-LE-6-TK-1-BS-35-HE-76--15-KJ2-100-AF3-77-BG 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG