Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
VAC 6(16) Tomas Karlsson 54.07 (Lasse Ekberg 42.20)  starttid: 17.23.29 
  Alla klasser VAC + Ö 16 (27) Tommy Andersson 31.37
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.25-5 -13  8.3      410  3.25-5 -13  8.3       2.21 5.7 JN 
 2 52  530 12.08-13 -24 22.9 5.10   940 15.33-13 -24 16.5   -KJ21  3.57 7.5 Tom
 3 53  360  5.17-3 -11 14.7     1,300 20.50-10 -20 16.0       3.09 8.8 JN 
 4 54  480  5.39-4 -11 11.8     1,780 26.29-8 -18 14.9   -JN 2  3.32 7.4 JN 
 5 55  470  6.18-11 -22 13.4 0.40  2,250 32.47-8 -18 14.6   -BS 3  3.15 6.9 Tom
 6 46  310  3.35-3 -7  11.6     2,560 36.22-6 -16 14.2   +BS 1  2.51 9.2 Tom
 7 57  440  6.15-3 -10 14.2     3,000 42.37-6 -16 14.2   -HE 3  4.00 9.1 Tom
 8 58  500  6.36-3 -8  13.2     3,500 49.13-6 -16 14.1   -IE 5  3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.40-4 -12  9.9     3,770 51.53-6 -16 13.8   -IE 3  1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.14-5 -11  7.4     4,070 54.07-6 -16 13.3   -AP 3  1.44 5.8 UJ 
4,070 54.07-6 -16 13.3 5.50 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG-115-TK -247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS-30--29-AF3-230-LE-6-HE-6-SK-21-JN 2 Tom-4-IE-48-BG-161-EA-17-KJ2-14-TK -49-BS-20-AF3-36--148-JN-4-HE-2-LE 3 Tom-146-IE-66-GW-40-EA-3-BG-89-TK -34-KJ2-15-BS-14-AF3-49--13-JN-6-HE-11-LE 4 IE -47-EA-101-JN-2-TK -5-BS-41-LE-3-HE-11-BG-19-AF3-11-KJ2-32- 5 EA -43-IE-79-LE-3-HE-10-JN-65-AF3-25-BS-0-BG-2-TK -9-KJ2-25- 6 EA -126-JN-8-LE-3-HE-5-IE-102-TK -7-BS-43-KJ2-15-BG-7--139-AF3 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK -6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 IE -9-JN-2-AP-1-LE-6-TK -1-BS-35-HE-76--15-KJ2-100-AF3-77-BG 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK -9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG