Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
VAC 3(16) Börje Sundberg 47.43 (Lasse Ekberg 42.20)  starttid: 17.30.04 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (27) Tommy Andersson 31.37
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.21-4 -11  8.2      410  3.21-4 -11  8.2       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  6.26-3 -10 12.1 1.00   940  9.47-3 -10 10.4       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  5.17-3 -11 14.7 0.50  1,300 15.04-4 -10 11.6   -KJ22  3.09 8.8 JN 
 4 54  480  4.55-2 -8  10.2     1,780 19.59-2 -7  11.2   -JN 2  3.32 7.4 JN 
 5 55  470  6.11-10 -20 13.2 1.40  2,250 26.10-3 -10 11.6   +BG 3  3.15 6.9 Tom
 6 46  310  3.44-4 -9  12.0     2,560 29.54-3 -9  11.7   -TK 1  2.51 9.2 Tom
 7 57  440  6.17-4 -11 14.3 0.40  3,000 36.11-3 -10 12.1   -HE 3  4.00 9.1 Tom
 8 58  500  6.28-2 -7  12.9     3,500 42.39-3 -10 12.2   -IE 5  3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.48-5 -14 10.4     3,770 45.27-3 -10 12.1   -IE 3  1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.16-6 -13  7.6     4,070 47.43-3 -10 11.7   -AP 3  1.44 5.8 UJ 
4,070 47.43-3 -10 11.7 4.10 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG-115-TK-247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS -30--29-AF3-230-LE-6-HE-6-SK-21-JN 2 Tom-4-IE-48-BG-161-EA-17-KJ2-14-TK-49-BS -20-AF3-36--148-JN-4-HE-2-LE 3 Tom-146-IE-66-GW-40-EA-3-BG-89-TK-34-KJ2-15-BS -14-AF3-49--13-JN-6-HE-11-LE 4 IE -47-EA-101-JN-2-TK-5-BS -41-LE-3-HE-11-BG-19-AF3-11-KJ2-32- 5 EA -43-IE-79-LE-3-HE-10-JN-65-AF3-25-BS -0-BG -2-TK-9-KJ2-25- 6 EA -126-JN-8-LE-3-HE-5-IE-102-TK-7-BS -43-KJ2-15-BG-7--139-AF3 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS -66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 IE -9-JN-2-AP-1-LE-6-TK-1-BS -35-HE-76--15-KJ2-100-AF3-77-BG 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS -19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG