Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 11(11) Amanda Hallén 61.06 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 17.11.24 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  4.01-10 -19  9.8      410  4.01-10 -19  9.8       2.21 5.7 JN 
 2 52  530 11.09-11 -23 21.0 4.10   940 15.10-11 -23 16.1       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  6.21-10 -20 17.6 0.50  1,300 21.31-11 -21 16.6   -JH 1  3.09 8.8 JN 
 4 54  480  6.11-10 -14 12.9     1,780 27.42-11 -20 15.6       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  6.16-11 -21 13.3 0.30  2,250 33.58-11 -19 15.1   +Tom1  3.15 6.9 Tom
 6 46  310  4.51-10 -18 15.6     2,560 38.49-11 -18 15.2       2.51 9.2 Tom
 7 57  440  6.31-8 -12 14.8     3,000 45.20-11 -17 15.1       4.00 9.1 Tom
 8 58  500 10.06-11 -22 20.2 3.30  3,500 55.26-11 -17 15.8       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  3.11-11 -19 11.8     3,770 58.37-11 -17 15.5       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.29-10 -17  8.3     4,070 61.06-11 -17 15.0       1.44 5.8 UJ 
4,070 61.06-11 -17 15.0 9.00 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PAJ-153-AH -41-AP 2 AP -169-AH -104-JH 3 PAJ-275-AP-181-JH-8-AH 4 PAJ-282-AP-68-JH-99-AH -185-Tom 5 JH -123-AP-45-AH -4-Tom 6 UJ -267-BH-68-LW-10-TG-1-PAJ-204-SOH-144-JH-123-Tom-68-AP-48-AH 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH -281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 UJ -237-GW-0-PAJ-176-BH-9-Tom-37-JH-104-SOH-87-TG-146-LW-254-EA-18-AH 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH -83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG