Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 5(11) Hasse Ekberg 43.27 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 17.34.51 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.29-9 -15  8.5 0.40   410  3.29-9 -15  8.5   -LE 2  2.21 5.7 JN 
 2 52  530  4.59-3 -3  9.4 0.20   940  8.28-5 -5  9.0   -JN 2  3.57 7.5 Tom
 3 53  360  3.11-2 -2  8.8     1,300 11.39-3 -3  9.0   -3  3.09 8.8 JN 
 4 54  480  4.17-3 -4  8.9     1,780 15.56-3 -3  9.0   -LE 2  3.32 7.4 JN 
 5 55  470  3.47-2 -2  8.0     2,250 19.43-3 -3  8.8   -LE 2  3.15 6.9 Tom
 6 46  310  3.30-4 -5  11.3     2,560 23.13-3 -3  9.1   -JN 3  2.51 9.2 Tom
 7 57  440  7.48-10 -18 17.7 3.10  3,000 31.01-5 -6  10.3   +TK 3  4.00 9.1 Tom
 8 58  500  7.26-9 -15 14.9 3.00  3,500 38.27-5 -6  11.0       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.32-8 -10  9.4 0.20  3,770 40.59-5 -6  10.9       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.28-9 -16  8.2     4,070 43.27-5 -6  10.7       1.44 5.8 UJ 
4,070 43.27-5 -6 10.7 7.30 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG-115-TK-247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS-30--29-AF3-230-LE-6-HE -6-SK-21-JN 2 Tom-4-IE-48-BG-161-EA-17-KJ2-14-TK-49-BS-20-AF3-36--148-JN-4-HE -2-LE 3 Tom-146-IE-66-GW-40-EA-3-BG-89-TK-34-KJ2-15-BS-14-AF3-49--13-JN-6-HE -11-LE 4 IE -47-EA-101-JN-2-TK-5-BS-41-LE-3-HE -11-BG-19-AF3-11-KJ2-32- 5 EA -43-IE-79-LE-3-HE -10-JN-65-AF3-25-BS-0-BG-2-TK-9-KJ2-25- 6 EA -126-JN-8-LE-3-HE -5-IE-102-TK-7-BS-43-KJ2-15-BG-7--139-AF3 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE -14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 IE -9-JN-2-AP-1-LE-6-TK-1-BS-35-HE -76--15-KJ2-100-AF3-77-BG 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE -93--20-KJ2-87-AF3-139-BG