Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
VAC 12(16) Sören Knuts 70.05 (Lasse Ekberg 42.20)  starttid: 17.35.17 
  Alla klasser VAC + Ö 23 (27) Tommy Andersson 31.37
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.09-1 -6  7.7      410  3.09-1 -6  7.7   -LE 2  2.21 5.7 JN 
 2 52  530 14.31-15 -26 27.4 8.40   940 17.40-14 -25 18.8       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  6.11-10 -19 17.2 1.30  1,300 23.51-13 -24 18.3       3.09 8.8 JN 
 4 54  480  6.12-5 -15 12.9 1.00  1,780 30.03-11 -22 16.9       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  4.49-3 -10 10.2     2,250 34.52-11 -22 15.5       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  4.24-6 -15 14.2     2,560 39.16-8 -19 15.3       2.51 9.2 Tom
 7 57  440 13.42-14 -25 31.1 7.50  3,000 52.58-12 -23 17.7       4.00 9.1 Tom
 8 58  500 11.12-14 -25 22.4 5.40  3,500 64.10-12 -23 18.3       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  3.24-9 -20 12.6 0.40  3,770 67.34-12 -23 17.9       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.31-8 -18  8.4     4,070 70.05-12 -23 17.2       1.44 5.8 UJ 
4,070 70.05-12 -23 17.2 25.20 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG-115-TK-247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS-30--29-AF3-230-LE-6-HE-6-SK -21-JN 2 3 4 5 6 7 8 9