Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
VAC 7(16) Börje Gustavsson 63.32 (Lasse Ekberg 42.20)  starttid: 17.20.41 
  Alla klasser VAC + Ö 18 (27) Tommy Andersson 31.37
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  4.18-10 -20 10.5 0.30   410  4.18-10 -20 10.5       2.21 5.7 JN 
 2 52  530 10.51-12 -22 20.5 4.20   940 15.09-12 -22 16.1       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  7.00-13 -24 19.4 1.50  1,300 22.09-12 -23 17.0   -EA 1  3.09 8.8 JN 
 4 54  480  8.08-12 -23 16.9 2.20  1,780 30.17-12 -23 17.0   -LE 2  3.32 7.4 JN 
 5 55  470  5.16-6 -15 11.2     2,250 35.33-12 -23 15.8   -BS 3  3.15 6.9 Tom
 6 46  310  4.42-7 -16 15.2     2,560 40.15-9 -20 15.7   -KJ22  2.51 9.2 Tom
 7 57  440  7.41-8 -17 17.5 1.10  3,000 47.56-7 -18 16.0       4.00 9.1 Tom
 8 58  500  9.09-11 -21 18.3 2.50  3,500 57.05-7 -18 16.3       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  3.43-11 -22 13.8 0.40  3,770 60.48-7 -18 16.1       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.44-11 -22  9.1     4,070 63.32-7 -18 15.6       1.44 5.8 UJ 
4,070 63.32-7 -18 15.6 13.40 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG -115-TK-247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS-30--29-AF3-230-LE-6-HE-6-SK-21-JN 2 Tom-4-IE-48-BG -161-EA-17-KJ2-14-TK-49-BS-20-AF3-36--148-JN-4-HE-2-LE 3 Tom-146-IE-66-GW-40-EA-3-BG -89-TK-34-KJ2-15-BS-14-AF3-49--13-JN-6-HE-11-LE 4 IE -47-EA-101-JN-2-TK-5-BS-41-LE-3-HE-11-BG -19-AF3-11-KJ2-32- 5 EA -43-IE-79-LE-3-HE-10-JN-65-AF3-25-BS -0-BG -2-TK-9-KJ2-25- 6 EA -126-JN-8-LE-3-HE-5-IE-102-TK-7-BS-43-KJ2-15-BG -7--139-AF3 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG -25-AF3 8 IE -9-JN-2-AP-1-LE-6-TK-1-BS-35-HE-76--15-KJ2-100-AF3-77-BG 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG