Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
VAC 14(16) Lena Waern 76.16 (Lasse Ekberg 42.20)  starttid: 16.53.47 
  Alla klasser VAC + Ö 25 (27) Tommy Andersson 31.37
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  4.55-14 -24 12.0      410  4.55-14 -24 12.0       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  9.12-11 -21 17.4      940 14.07-11 -21 15.0       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  8.01-14 -25 22.3 0.20  1,300 22.08-11 -22 17.0       3.09 8.8 JN 
 4 54  480 10.15-13 -24 21.4 1.40  1,780 32.23-13 -24 18.2       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  7.10-12 -23 15.2     2,250 39.33-14 -25 17.6       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  6.55-12 -22 22.3     2,560 46.28-14 -25 18.2   +TG 2  2.51 9.2 Tom
 7 57  440  9.24-11 -22 21.4     3,000 55.52-13 -24 18.6       4.00 9.1 Tom
 8 58  500 12.39-15 -26 25.3 3.30  3,500 68.31-14 -25 19.6       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  4.26-13 -24 16.4     3,770 72.57-14 -25 19.4       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  3.19-14 -25 11.1     4,070 76.16-14 -25 18.7       1.44 5.8 UJ 
4,070 76.16-14 -25 18.7 5.30 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -37-TG-32-LW -119-Eme-129-BH-63-SOH-30-GW-96-UJ 2 PI -175-TG-55-Eme-92-LW -160-BH-11-SOH-15-UJ-119-GW 3 PI -190-Eme-76-TG-270-LW -39-UJ-38-SOH-14-BH 4 UJ -33-SOH-37-TG-43-BH-64-LW 5 UJ -23-SOH-13-TG-204-BH-30-LW -169-PAJ 6 UJ -267-BH-68-LW -10-TG-1-PAJ-204-SOH-144-JH-123-Tom-68-AP-48-AH 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW -98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 UJ -237-GW-0-PAJ-176-BH-9-Tom-37-JH-104-SOH-87-TG-146-LW -254-EA-18-AH 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW -197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG