Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 2(11) Emelie Svalin 39.42 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 16.57.57 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  2.44-3 -3  6.7      410  2.44-3 -3  6.7       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  5.41-5 -7  10.7 1.10   940  8.25-4 -4  9.0       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  3.47-4 -5  10.5     1,300 12.12-4 -5  9.4       3.09 8.8 JN 
 4 54  480  4.33-4 -5  9.5 0.30  1,780 16.45-4 -5  9.4       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  5.46-10 -19 12.3 2.00  2,250 22.31-5 -6  10.0       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  3.11-3 -3  10.3     2,560 25.42-5 -6  10.0       2.51 9.2 Tom
 7 57  440  5.12-4 -4  11.8 0.30  3,000 30.54-4 -4  10.3       4.00 9.1 Tom
 8 58  500  4.48-2 -2  9.6     3,500 35.42-2 -2  10.2       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.07-2 -3  7.8     3,770 37.49-2 -2  10.0       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  1.53-2 -3  6.3     4,070 39.42-2 -2  9.8       1.44 5.8 UJ 
4,070 39.42-2 -2 9.8 4.10 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -37-TG-32-LW-119-Eme-129-BH-63-SOH-30-GW-96-UJ 2 PI -175-TG-55-Eme-92-LW-160-BH-11-SOH-15-UJ-119-GW 3 PI -190-Eme-76-TG-270-LW-39-UJ-38-SOH-14-BH 4 PI -182-Eme 5 PI -264-Eme 6 PI -214-Eme 7 PI -235-Eme 8 PI -125-Eme 9 PI -122-Eme