Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
VAC 4(16) Ulf Johansson 50.17 (Lasse Ekberg 42.20)  starttid: 17.02.20 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (27) Tommy Andersson 31.37
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.39-7 -16  8.9 0.40   410  3.39-7 -16  8.9       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  5.01-1 -5  9.5      940  8.40-1 -6  9.2   -BH 2  3.57 7.5 Tom
 3 53  360  5.34-5 -14 15.5 1.30  1,300 14.14-2 -8  10.9       3.09 8.8 JN 
 4 54  480  6.39-10 -21 13.9 2.10  1,780 20.53-4 -10 11.7       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  5.37-8 -17 12.0 1.30  2,250 26.30-4 -13 11.8       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  5.50-10 -20 18.8 2.10  2,560 32.20-4 -14 12.6       2.51 9.2 Tom
 7 57  440  7.21-6 -15 16.7 2.20  3,000 39.41-4 -14 13.2       4.00 9.1 Tom
 8 58  500  7.01-5 -13 14.0 2.10  3,500 46.42-4 -14 13.3       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  1.51-1 -1  6.9     3,770 48.33-4 -14 12.9       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  1.44-1 -1  5.8     4,070 50.17-4 -14 12.4       1.44 5.8 UJ 
4,070 50.17-4 -14 12.4 12.30 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -37-TG-32-LW-119-Eme-129-BH-63-SOH-30-GW-96-UJ 2 PI -175-TG-55-Eme-92-LW-160-BH-11-SOH-15-UJ -119-GW 3 PI -190-Eme-76-TG-270-LW-39-UJ -38-SOH-14-BH 4 UJ -33-SOH-37-TG-43-BH-64-LW 5 UJ -23-SOH-13-TG-204-BH-30-LW-169-PAJ 6 UJ -267-BH-68-LW-10-TG-1-PAJ-204-SOH-144-JH-123-Tom-68-AP-48-AH 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 UJ -237-GW-0-PAJ-176-BH-9-Tom-37-JH-104-SOH-87-TG-146-LW-254-EA-18-AH 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG