Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
VAC 10(16) Anders Pettersson 64.50 (Lasse Ekberg 42.20)  starttid: 17.12.40 
  Alla klasser VAC + Ö 21 (27) Tommy Andersson 31.37
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.26-6 -14  8.4      410  3.26-6 -14  8.4       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  7.39-7 -16 14.4 1.50   940 11.05-6 -15 11.8       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  6.01-8 -17 16.7 1.20  1,300 17.06-6 -16 13.2       3.09 8.8 JN 
 4 54  480  6.33-7 -18 13.6 1.20  1,780 23.39-5 -15 13.3       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  8.18-14 -25 17.7 3.30  2,250 31.57-7 -17 14.2       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  4.48-8 -17 15.5 0.40  2,560 36.45-7 -17 14.4       2.51 9.2 Tom
 7 57  440 12.58-13 -24 29.5 7.10  3,000 49.43-9 -20 16.6       4.00 9.1 Tom
 8 58  500 10.12-12 -23 20.4 4.40  3,500 59.55-11 -22 17.1   -IE 5  3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.39-3 -11  9.8     3,770 62.34-10 -21 16.6   -IE 3  1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.16-6 -13  7.6     4,070 64.50-10 -21 15.9   +TK 3  1.44 5.8 UJ 
4,070 64.50-10 -21 15.9 20.30 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PAJ-153-AH-41-AP 2 AP -169-AH-104-JH 3 PAJ-275-AP -181-JH-8-AH 4 PAJ-282-AP -68-JH-99-AH-185-Tom 5 JH -123-AP -45-AH-4-Tom 6 UJ -267-BH-68-LW-10-TG-1-PAJ-204-SOH-144-JH-123-Tom-68-AP -48-AH 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP -118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 IE -9-JN-2-AP -1-LE-6-TK-1-BS-35-HE-76--15-KJ2-100-AF3-77-BG 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE -0-AP -8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG