Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 9(11) Elin Åkesson 49.22 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 17.30.33 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.22-8 -12  8.2      410  3.22-8 -12  8.2       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  6.52-9 -12 13.0 1.10   940 10.14-8 -11 10.9       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  5.24-9 -13 15.0 0.50  1,300 15.38-8 -12 12.0   +JN 3  3.09 8.8 JN 
 4 54  480  5.49-8 -12 12.1 0.50  1,780 21.27-8 -12 12.1       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  4.50-8 -11 10.3     2,250 26.17-8 -11 11.7       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  4.13-8 -12 13.6     2,560 30.30-8 -11 11.9   -KJ22  2.51 9.2 Tom
 7 57  440  6.31-8 -12 14.8 0.50  3,000 37.01-9 -12 12.3   -KJ21  4.00 9.1 Tom
 8 58  500  7.00-8 -12 14.0 1.30  3,500 44.01-9 -12 12.6   +KJ21  3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.49-10 -15 10.4     3,770 46.50-9 -12 12.4       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.32-11 -19  8.4     4,070 49.22-9 -12 12.1       1.44 5.8 UJ 
4,070 49.22-9 -12 12.1 5.10 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG-115-TK-247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS-30- -29-AF3-230-LE-6-HE-6-SK-21-JN 2 Tom-4-IE-48-BG-161-EA-17-KJ2-14-TK-49-BS-20-AF3-36- -148-JN-4-HE-2-LE 3 Tom-146-IE-66-GW-40-EA-3-BG-89-TK-34-KJ2-15-BS-14-AF3-49- -13-JN-6-HE-11-LE 4 IE -47-EA-101-JN-2-TK-5-BS-41-LE-3-HE-11-BG-19-AF3-11-KJ2-32- 5 EA -43-IE-79-LE-3-HE-10-JN-65-AF3-25-BS-0-BG-2-TK-9-KJ2-25- 6 EA -126-JN-8-LE-3-HE-5-IE-102-TK-7-BS-43-KJ2-15-BG-7- -139-AF3 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13- -63-BG-25-AF3 8 IE -9-JN-2-AP-1-LE-6-TK-1-BS-35-HE-76- -15-KJ2-100-AF3-77-BG 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93- -20-KJ2-87-AF3-139-BG