Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 7(11) Jörgen Hallén 45.09 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 17.15.45 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  5.57-11 -25 14.5 3.20   410  5.57-11 -25 14.5   +IE 1  2.21 5.7 JN 
 2 52  530  6.36-8 -11 12.5 2.00   940 12.33-10 -19 13.4       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  4.29-6 -8  12.5 0.50  1,300 17.02-10 -15 13.1   +AH 1  3.09 8.8 JN 
 4 54  480  4.40-5 -6  9.7 0.40  1,780 21.42-9 -13 12.2       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  5.07-9 -14 10.9 1.20  2,250 26.49-10 -14 11.9       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  3.40-5 -8  11.8 0.20  2,560 30.29-7 -10 11.9       2.51 9.2 Tom
 7 57  440  5.03-3 -3  11.5     3,000 35.32-7 -9  11.8       4.00 9.1 Tom
 8 58  500  5.24-3 -4  10.8 1.00  3,500 40.56-7 -9  11.7       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.07-2 -3  7.8     3,770 43.03-7 -8  11.4   +BH 1  1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.06-5 -8  7.0     4,070 45.09-7 -8  11.1   +GW 1  1.44 5.8 UJ 
4,070 45.09-7 -8 11.1 9.30 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG-115-TK-247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS-30--29-AF3-230-LE-6-HE-6-SK-21-JN 2 AP -169-AH-104-JH 3 PAJ-275-AP-181-JH -8-AH 4 PAJ-282-AP-68-JH -99-AH-185-Tom 5 JH -123-AP-45-AH-4-Tom 6 UJ -267-BH-68-LW-10-TG-1-PAJ-204-SOH-144-JH -123-Tom-68-AP-48-AH 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH -30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 UJ -237-GW-0-PAJ-176-BH-9-Tom-37-JH -104-SOH-87-TG-146-LW-254-EA-18-AH 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH -13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG