Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 8(11) Per-Arne Johansson 47.49 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 17.09.42 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.10-6 -7  7.7      410  3.10-6 -7  7.7       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  5.43-6 -8  10.8      940  8.53-6 -8  9.5       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  6.36-11 -22 18.3 2.10  1,300 15.29-7 -11 11.9       3.09 8.8 JN 
 4 54  480  6.26-11 -16 13.4 1.30  1,780 21.55-10 -14 12.3       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  4.32-5 -7  9.6     2,250 26.27-9 -12 11.8       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  4.17-9 -14 13.8 0.20  2,560 30.44-9 -12 12.0   -LW 2  2.51 9.2 Tom
 7 57  440  5.46-7 -8  13.1     3,000 36.30-8 -11 12.2       4.00 9.1 Tom
 8 58  500  6.47-7 -11 13.6 1.30  3,500 43.17-8 -11 12.4   -GW 1  3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.13-6 -7  8.2     3,770 45.30-8 -11 12.1       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.19-8 -15  7.7     4,070 47.49-8 -11 11.7       1.44 5.8 UJ 
4,070 47.49-8 -11 11.7 5.30 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PAJ-153-AH-41-AP 2 3 PAJ-275-AP-181-JH-8-AH 4 PAJ-282-AP-68-JH-99-AH-185-Tom 5 UJ -23-SOH-13-TG-204-BH-30-LW-169-PAJ 6 UJ -267-BH-68-LW-10-TG-1-PAJ-204-SOH-144-JH-123-Tom-68-AP-48-AH 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 UJ -237-GW -0-PAJ-176-BH-9-Tom-37-JH-104-SOH-87-TG-146-LW-254-EA-18-AH 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG