Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 3(11) Jenny Nyman 40.09 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 17.36.26 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  2.21-1 -1  5.7      410  2.21-1 -1  5.7       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  4.28-2 -2  8.4 0.20   940  6.49-2 -2  7.3   +HE 2  3.57 7.5 Tom
 3 53  360  3.09-1 -1  8.8     1,300  9.58-1 -1  7.7   -3  3.09 8.8 JN 
 4 54  480  3.32-1 -1  7.4     1,780 13.30-1 -1  7.6   +TK 2  3.32 7.4 JN 
 5 55  470  4.48-7 -9  10.2 1.30  2,250 18.18-2 -2  8.1   -LE 2  3.15 6.9 Tom
 6 46  310  3.09-2 -2  10.2     2,560 21.27-2 -2  8.4   +LE 3  2.51 9.2 Tom
 7 57  440  8.19-11 -20 18.9 4.10  3,000 29.46-2 -2  9.9   -HE 3  4.00 9.1 Tom
 8 58  500  6.21-5 -6  12.7 2.30  3,500 36.07-3 -3  10.3   -IE 5  3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.12-5 -6  8.1 0.20  3,770 38.19-3 -3  10.2   +LE 1  1.51 6.9 UJ 
Mål    300  1.50-1 -2  6.1     4,070 40.09-3 -3  9.9       1.44 5.8 UJ 
4,070 40.09-3 -3 9.9 8.50 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG-115-TK-247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS-30--29-AF3-230-LE-6-HE-6-SK-21-JN 2 Tom-4-IE-48-BG-161-EA-17-KJ2-14-TK-49-BS-20-AF3-36--148-JN -4-HE-2-LE 3 Tom-146-IE-66-GW-40-EA-3-BG-89-TK-34-KJ2-15-BS-14-AF3-49--13-JN -6-HE-11-LE 4 IE -47-EA-101-JN -2-TK-5-BS-41-LE-3-HE-11-BG-19-AF3-11-KJ2-32- 5 EA -43-IE-79-LE-3-HE-10-JN -65-AF3-25-BS-0-BG-2-TK-9-KJ2-25- 6 EA -126-JN -8-LE-3-HE-5-IE-102-TK-7-BS-43-KJ2-15-BG-7--139-AF3 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN -3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 IE -9-JN -2-AP-1-LE-6-TK-1-BS-35-HE-76--15-KJ2-100-AF3-77-BG 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN -8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG