Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 1(11) Tommy Andersson 31.37 (tvåa Emelie Svalin 39.42)  starttid: 17.28.25 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  2.36-2 -2  6.3      410  2.36-2 -2  6.3   +EA 2  2.21 5.7 JN 
 2 52  530  3.57-1 -1  7.5      940  6.33-1 -1  7.0   +IE 1  3.57 7.5 Tom
 3 53  360  3.37-3 -4  10.0 0.20  1,300 10.10-2 -2  7.8       3.09 8.8 JN 
 4 54  480  3.36-2 -2  7.5     1,780 13.46-2 -2  7.7       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  3.15-1 -1  6.9     2,250 17.01-1 -1  7.6   -AH 1  3.15 6.9 Tom
 6 46  310  2.51-1 -1  9.2     2,560 19.52-1 -1  7.8       2.51 9.2 Tom
 7 57  440  4.00-1 -1  9.1     3,000 23.52-1 -1  8.0   -TG 1  4.00 9.1 Tom
 8 58  500  3.47-1 -1  7.6     3,500 27.39-1 -1  7.9   -BH 1  3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.01-1 -2  7.5     3,770 29.40-1 -1  7.9       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  1.57-3 -5  6.5     4,070 31.37-1 -1  7.8       1.44 5.8 UJ 
4,070 31.37-1 -1 7.8 0.20 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JH -4-IE-193-BG-115-TK-247-Tom-2-EA-1-KJ2-141-BS-30--29-AF3-230-LE-6-HE-6-SK-21-JN 2 Tom-4-IE-48-BG-161-EA-17-KJ2-14-TK-49-BS-20-AF3-36--148-JN-4-HE-2-LE 3 Tom-146-IE-66-GW-40-EA-3-BG-89-TK-34-KJ2-15-BS-14-AF3-49--13-JN-6-HE-11-LE 4 PAJ-282-AP-68-JH-99-AH-185-Tom 5 JH -123-AP-45-AH-4-Tom 6 UJ -267-BH-68-LW-10-TG-1-PAJ-204-SOH-144-JH-123-Tom-68-AP-48-AH 7 UJ -251-PAJ-77-BH-130-LW-98-JH-30-SOH-28-TG-2-Tom-267-AH-281-EA-58-AP-118-IE-67-LE-24-HE-14-TK-6-JN-3-BS-66-KJ2-13--63-BG-25-AF3 8 UJ -237-GW-0-PAJ-176-BH-9-Tom-37-JH-104-SOH-87-TG-146-LW-254-EA-18-AH 9 UJ -259-PAJ-142-GW-31-Tom-43-JH-13-BH-204-SOH-67-TG-192-LW-197-AH-83-EA-201-JN-8-LE-21-IE-0-AP-8-TK-9-BS-19-HE-93--20-KJ2-87-AF3-139-BG