Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B
Ö 4(11) Per Ivarsson 41.27 (Tommy Andersson 31.37)  starttid: 16.54.29 
  Alla klasser VAC + Ö 4 (27) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  410  3.04-4 -4  7.5      410  3.04-4 -4  7.5       2.21 5.7 JN 
 2 52  530  4.59-3 -3  9.4      940  8.03-3 -3  8.6       3.57 7.5 Tom
 3 53  360  4.27-5 -7  12.4 0.30  1,300 12.30-5 -6  9.6       3.09 8.8 JN 
 4 54  480  4.41-6 -7  9.8     1,780 17.11-5 -6  9.7       3.32 7.4 JN 
 5 55  470  4.24-4 -6  9.4 0.20  2,250 21.35-4 -5  9.6       3.15 6.9 Tom
 6 46  310  4.01-7 -11 13.0 0.30  2,560 25.36-4 -5  10.0       2.51 9.2 Tom
 7 57  440  4.51-2 -2  11.0     3,000 30.27-3 -3  10.2       4.00 9.1 Tom
 8 58  500  6.38-6 -9  13.3 1.50  3,500 37.05-4 -4  10.6       3.47 7.6 Tom
 9 59  270  2.10-4 -5  8.0     3,770 39.15-4 -4  10.4       1.51 6.9 UJ 
Mål    300  2.12-6 -10  7.3     4,070 41.27-4 -4  10.2       1.44 5.8 UJ 
4,070 41.27-4 -4 10.2 3.10 30.27 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -37-TG-32-LW-119-Eme-129-BH-63-SOH-30-GW-96-UJ 2 PI -175-TG-55-Eme-92-LW-160-BH-11-SOH-15-UJ-119-GW 3 PI -190-Eme-76-TG-270-LW-39-UJ-38-SOH-14-BH 4 PI -182-Eme 5 PI -264-Eme 6 PI -214-Eme 7 PI -235-Eme 8 PI -125-Eme 9 PI -122-Eme