SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 7(18) Britta Sahlin 70.04 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.46.22 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.02-10 10.2      200  2.02-10 10.2       1.21 6.8 SL 
 2 34  205 11.06-14 54.1 8.50   405 13.08-14 32.4       2.02 9.9 SL 
 3 36  646  7.00-11 10.8     1,051 20.08-13 19.2   -AF41  4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 16.51-7  11.1 3.30  2,567 36.59-11 14.4       12.14 8.1 BN2
 5 38  335  3.57-9  11.8     2,902 40.56-11 14.1   +IW 2  2.29 7.4 MI 
 6 39  284  3.41-6  13.0 0.50  3,186 44.37-10 14.0   -IW 1  2.33 9.0 BN2
 7 43  459  4.51-4  10.6     3,645 49.28-10 13.6   -IW 1  3.52 8.4 BN2
 8 44  569  7.50-5  13.8     4,214 57.18-8  13.6       7.09 12.6 BN2
 9 46  168  1.59-9  11.8 0.20  4,382 59.17-8  13.5   -IW 1  1.26 8.5 MI 
10 47  439  5.54-7  13.4 1.10  4,821 65.11-8  13.5       4.21 9.9 MI 
11 55  163  2.22-11 14.5 1.00  4,984 67.33-8  13.6       1.17 7.9 BN2
12 56  100  1.06-8  11.0     5,084 68.39-7  13.5       0.47 7.8 MI 
Mål    124  1.25-9  11.4     5,208 70.04-7  13.5   -BA31  0.55 7.4 BN2
5,208 70.04-7 13.5 15.40 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MD -27-AH3-65-BS2-24-MI 2 Jör-17-BS2-20-AF4 3 GJ -72-Jör-74-AF4-2-BS2-38-SL 4 Jör-8-AH3-34-SL-84-GJ-19-BS2-72-IW-14-AF4 5 BS2-14-IW-8-GJ 6 AH3-57-IW-13-BS2-20-Ken-73-GJ-64-AF4 7 IW -7-BS2-44-AH3 8 IW -20-BS2 9 IW -5-BS2 10 PL -40-BA3-13-IW-50-BS2 11 PL -39-IW-35-BA3-33-BS2 12 Jör-65-HJ3-84-CC2-48-PL-19-IW-60-BA3-19-BS2