SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 11(18) Bodil Ahlström 91.50 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.24.23 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.47-15 13.9      200  2.47-15 13.9       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  9.15-13 45.1 5.00   405 12.02-13 29.7       2.02 9.9 SL 
 3 36  646 11.12-17 17.3     1,051 23.14-16 22.1       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 23.42-14 15.6     2,567 46.56-14 18.3   +BW 1  12.14 8.1 BN2
 5 38  335  7.10-14 21.4     2,902 54.06-13 18.6       2.29 7.4 MI 
 6 39  284  6.21-15 22.4 1.10  3,186 60.27-13 19.0   +PL 1  2.33 9.0 BN2
 7 43  459  7.56-10 17.3     3,645 68.23-13 18.8       3.52 8.4 BN2
 8 44  569  8.06-6  14.2     4,214 76.29-12 18.1   -Jör3  7.09 12.6 BN2
 9 46  168  2.06-10 12.5     4,382 78.35-12 17.9       1.26 8.5 MI 
10 47  439  7.32-12 17.2     4,821 86.07-12 17.9   +IW 1  4.21 9.9 MI 
11 55  163  2.52-13 17.6     4,984 88.59-12 17.9       1.17 7.9 BN2
12 56  100  1.20-11 13.3     5,084 90.19-11 17.8       0.47 7.8 MI 
Mål    124  1.31-10 12.2     5,208 91.50-11 17.6   +BS21  0.55 7.4 BN2
5,208 91.50-11 17.6 6.10 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BA3-79-PI 2 3 4 BA3-14-BW 5 6 MD -44-BA3-12-PL 7 PL -36-BA3-22-Jör 8 Jör-2-MD-8-PL-13-BA3 9 Jör-4-MD-14-PL-29-BA3 10 PL -40-BA3-13-IW-50-BS2 11 PL -39-IW-35-BA3-33-BS2 12 Jör-65-HJ3-84-CC2-48-PL-19-IW-60-BA3-19-BS2