SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 2(18) Martin Ivarsson 53.03 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.47.24 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  1.24-2  7.0      200  1.24-2  7.0       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  3.04-5  15.0 1.00   405  4.28-4  11.0   -PL 3  2.02 9.9 SL 
 3 36  646  4.17-1  6.6     1,051  8.45-2  8.3       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 13.13-2  8.7 0.40  2,567 21.58-2  8.6       12.14 8.1 BN2
 5 38  335  2.29-1  7.4     2,902 24.27-1  8.4       2.29 7.4 MI 
 6 39  284  3.35-5  12.6 1.00  3,186 28.02-1  8.8       2.33 9.0 BN2
 7 43  459  4.11-2  9.1     3,645 32.13-1  8.8       3.52 8.4 BN2
 8 44  569 11.50-12 20.8 4.30  4,214 44.03-4  10.5       7.09 12.6 BN2
 9 46  168  1.26-1  8.5     4,382 45.29-4  10.4       1.26 8.5 MI 
10 47  439  4.21-1  9.9     4,821 49.50-2  10.3       4.21 9.9 MI 
11 55  163  1.29-2  9.1 0.10  4,984 51.19-2  10.3       1.17 7.9 BN2
12 56  100  0.47-1  7.8     5,084 52.06-2  10.2       0.47 7.8 MI 
Mål    124  0.57-2  7.7     5,208 53.03-2  10.2       0.55 7.4 BN2
5,208 53.03-2 10.2 7.20 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MD -27-AH3-65-BS2-24-MI 2 MD -19-PL-8-HJ3-6-MI -4-AH3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12