SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 Utg(18) Atte Heikilä (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.44.52 Utg:44,46.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.27-13 12.3 0.20   200  2.27-13 12.3       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  4.37-12 22.5      405  7.04-9  17.4   -PL 3  2.02 9.9 SL 
 3 36  646  6.43-9  10.4     1,051 13.47-9  13.1       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 22.25-13 14.8     2,567 36.12-10 14.1   -Jör1  12.14 8.1 BN2
 5 38  335  3.48-8  11.3     2,902 40.00-10 13.8   -SL 1  2.29 7.4 MI 
 6 39  284  4.57-13 17.4     3,186 44.57-11 14.1       2.33 9.0 BN2
 7 43  459  6.45-8  14.7     3,645 51.42-11 14.2       3.52 8.4 BN2
 8 44  569             4,214               7.09 12.6 BN2
 9 46  168             4,382               1.26 8.5 MI 
10 47  439             4,821               4.21 9.9 MI 
11 55  163             4,984               1.17 7.9 BN2
12 56  100             5,084               0.47 7.8 MI 
Mål    124 22.27-17 181.     5,208               0.55 7.4 BN2
5,208 74.09-13 14.2 0.20 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MD -27-AH3-65-BS2-24-MI 2 MD -19-PL-8-HJ3-6-MI-4-AH3 3 MD -22-AH3-29-PL 4 Jör-8-AH3-34-SL-84-GJ-19-BS2-72-IW-14-AF4 5 Jör-36-SL-8-AH3-18-Ken 6 AH3-57-IW-13-BS2-20-Ken-73-GJ-64-AF4 7 IW -7-BS2-44-AH3 8 9 10 11 12