SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 6(18) Stefan Lund 63.44 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.58.49 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  1.21-1  6.8      200  1.21-1  6.8       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  2.02-1  9.9      405  3.23-1  8.4       2.02 9.9 SL 
 3 36  646  4.56-2  7.6     1,051  8.19-1  7.9       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 14.30-5  9.6     2,567 22.49-3  8.9       12.14 8.1 BN2
 5 38  335  3.06-3  9.3     2,902 25.55-2  8.9   +AH31  2.29 7.4 MI 
 6 39  284  3.19-3  11.7     3,186 29.14-3  9.2   +Jör1  2.33 9.0 BN2
 7 43  459 13.57-14 30.4 9.00  3,645 43.11-6  11.8       3.52 8.4 BN2
 8 44  569 10.33-9  18.5 1.20  4,214 53.44-6  12.8   +GJ 2  7.09 12.6 BN2
 9 46  168  1.46-6  10.5     4,382 55.30-6  12.7       1.26 8.5 MI 
10 47  439  4.47-3  10.9     4,821 60.17-6  12.5       4.21 9.9 MI 
11 55  163  1.36-3  9.8     4,984 61.53-6  12.4       1.17 7.9 BN2
12 56  100  0.53-3  8.8     5,084 62.46-6  12.3       0.47 7.8 MI 
Mål    124  0.58-3  7.8     5,208 63.44-6  12.2       0.55 7.4 BN2
5,208 63.44-6 12.2 10.20 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 GJ -72-Jör-74-AF4-2-BS2-38-SL 4 Jör-8-AH3-34-SL -84-GJ-19-BS2-72-IW-14-AF4 5 Jör-36-SL -8-AH3-18-Ken 6 SL -14-Jör 7 GJ -59-SL -62-AF4 8 SL -4-GJ-5-AF4 9 SL -16-AF4-19-GJ 10 11 12