SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 4(18) Ingemar Wiklund 53.56 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 18.00.44 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  1.40-7  8.3      200  1.40-7  8.3       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  2.51-4  13.9 0.30   405  4.31-5  11.2   -TA41  2.02 9.9 SL 
 3 36  646  5.22-5  8.3     1,051  9.53-5  9.4       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 13.56-3  9.2     2,567 23.49-5  9.3   +AF41  12.14 8.1 BN2
 5 38  335  2.59-2  8.9     2,902 26.48-5  9.2   -BS22  2.29 7.4 MI 
 6 39  284  3.14-2  11.4     3,186 30.02-5  9.4   +BS21  2.33 9.0 BN2
 7 43  459  4.57-6  10.8 0.30  3,645 34.59-4  9.6   +BS21  3.52 8.4 BN2
 8 44  569  7.37-4  13.4     4,214 42.36-3  10.1       7.09 12.6 BN2
 9 46  168  2.14-11 13.3 0.40  4,382 44.50-3  10.2   +BS21  1.26 8.5 MI 
10 47  439  5.09-5  11.7     4,821 49.59-3  10.4   -BA31  4.21 9.9 MI 
11 55  163  2.04-6  12.7 0.40  4,984 52.03-4  10.4       1.17 7.9 BN2
12 56  100  0.55-6  9.2     5,084 52.58-4  10.4       0.47 7.8 MI 
Mål    124  0.58-3  7.8     5,208 53.56-4  10.4   -PL 1  0.55 7.4 BN2
5,208 53.56-4 10.4 2.20 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA4-20-IW 2 TA4-7-IW 3 4 Jör-8-AH3-34-SL-84-GJ-19-BS2-72-IW -14-AF4 5 BS2-14-IW -8-GJ 6 AH3-57-IW -13-BS2-20-Ken-73-GJ-64-AF4 7 IW -7-BS2-44-AH3 8 IW -20-BS2 9 IW -5-BS2 10 PL -40-BA3-13-IW -50-BS2 11 PL -39-IW -35-BA3-33-BS2 12 Jör-65-HJ3-84-CC2-48-PL-19-IW -60-BA3-19-BS2